هشتمین دوره آنلاین برنامه کشوری " تربیت زیست پژوهشگر"
در تاریخ شنبه، ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ توسط Admin

اخبار علمی پس از برگزاری 7 دوره موفقیت آمیز " دوره های کشوری تربیت زیست پژوهشگر" توسط شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، این بار بر آن هستیم تا در راستای اهداف و رسالت آموزشی خود، برنامه ای جامع، کامل، مقرون به صرفه و البته در قالب فرمت دانشگاهی جهت تمامی طیف ها ( اعم از دانشجویان، محققان و پژوهشگران) را ارائه نماییم.

پکیج شماره 1:
 برنامه 1-1: ژنتیک مولکولی (10 ساعت)
سرفصل دوره:
- آشنایی با سلول و مراحل تقسیم سلولی
- همانندسازی و تکثیر
- رونویسی
- ترجمه
- تنظیم بیان ژن

تاریخ اجرا: 1،3،5 خرداد
ساعت: در 2 نوبت صبح و عصر (مراجعه به جدول آموزشی ارائه شده)
نرم افزار مورد استفاده: اسکایپ
هزینه این برنامه: 180 هزار تومان

 برنامه 2-1: آشنایی با اصول کار کردن در آزمایشگاه مولکولی (8 ساعت)

سرفصل دوره:
- ایمنی زیستی
- آشنایی با دستگاهها
- حوزه تخلیص
- حوزه الکتروفورز
- اتاق کشت
- حوزه Real Time PCR
- وسایل و مواد مصرفی آزمایشگاه ژنتیک ملکولی

تاریخ اجرا: 2،4 خرداد
ساعت: در 2 نوبت صبح و عصر (مراجعه به جدول آموزشی ارائه شده)
نرم افزار مورد استفاده: اسکایپ
هزینه این برنامه: 160 هزار تومان

 برنامه 3-1: تکنیک های استخراج DNA از خون، بافت ، سلول و بلوک پارافینه (10 ساعت)

سرفصل دوره:
- آشنایی با DNA
- روشهای دستی استخراج با فنل کلروفرم از خون
- روش دستی نمک زدایی از خون
- روش استفاده از فیلتر برای بافت
- استخراج از بلوک پارافینه

تاریخ اجرا: 8،10،12 خرداد
ساعت: در 2 نوبت صبح و عصر (مراجعه به جدول آموزشی ارائه شده)
نرم افزار مورد استفاده: اسکایپ
هزینه این برنامه: 170 هزار تومان

 برنامه 4-1: تکنیک های استخراج RNA از خون، بافت ، سلول و بلوک پارافینه ( 10 ساعت)

سرفصل دوره:
- آشنایی با RNA
- روش دستی استخراج با ترایزول
- استفاده از کیت استخراج از خون
- استخراج از بافت یا سلول
- استخراج از بلوک پارافینه

تاریخ اجرا: 9،11،13 خرداد
ساعت: در 2 نوبت صبح و عصر (مراجعه به جدول آموزشی ارائه شده)
نرم افزار مورد استفاده: اسکایپ
هزینه این برنامه: 170 هزار تومان


 برنامه 5-1: الکتروفورز و انواع آن ( 10 ساعت)

سرفصل دوره:
- آشنایی با اصول الکتروفورز
- انواع الکتروفورز
PAGE-
SDS_PAGE-
SSCP-
Capillary Electrophoresis-

تاریخ اجرا: 15،17،19 خرداد
ساعت: در 2 نوبت صبح و عصر (مراجعه به جدول آموزشی ارائه شده)
نرم افزار مورد استفاده: اسکایپ
هزینه این برنامه: 180 هزار تومان


 برنامه 6-1: اصول و مبانی طراحی پرایمر برای PCR ) 10 ساعت)

سرفصل دوره:
- مشخصات پرایمر
- طراحی پرایمر با NCBI
- طراحی پرایمر با نرم افزار Generunner
- آشنایی با Prism3
- آشنایی با Allele ID
- آشنایی با Oligo7

تاریخ اجرا: 16،18،20 خرداد
ساعت: در 2 نوبت صبح و عصر (مراجعه به جدول آموزشی ارائه شده)
نرم افزار مورد استفاده: اسکایپ
هزینه این برنامه: 180 هزار تومان

توجه: هزینه کل این پکیج 1/040/000 هزار تومان است.
 کسانی که کل پکیج را ثبت نام کنند، با احتساب 30 درصد تخفیف بیشتر مبلغ 728 هزار تومان می پردازند.
 کسانی که در دوره های آنلاین سال گذشته شبکه پزشکی مولکولی شرکت نموده اند، با احتساب 50 درصد تخفیف بیشتر مبلغ 520 هزار تومان پرداخت می نمایند.
 هر 6 برنامه این پکیج دارای گواهی جداگانه خواهد بود ، که با مهر و امضا و لوگوی وزارت بهداشت و شبکه پزشکی مولکولی ایران صادر می گردد.
 تمامی فیلم ها ضبط و در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد.
 این دوره و عنوان های آن در انحصار شبکه پزشکی مولکولی وزارت بهداشت می باشد.
لذا، هرگونه سوء استفاده از فیلم ها و اسلایدهای این دوره، پیگرد قانونی دارد.
.............................................................................................................................................


پکیج شماره 2:

 برنامه 1-2: مبانی PCR و انواع آن (8 ساعت)

سرفصل دوره:
اصول PCR
Conventional PCR
Nested-PCR
Touch down PCR
RFLP
Colony PCR
ARMs

تاریخ اجرا: 22،24 خرداد
ساعت: در 2 نوبت صبح و عصر (مراجعه به جدول آموزشی ارائه شده)
نرم افزار مورد استفاده: اسکایپ
هزینه این برنامه: 160 هزار تومان


 برنامه 2-2: PCR نیمه کمی و Real Time PCR بیان ژن ) 10 ساعت)
سرفصل دوره:
سنتز cDNA
RT-PCR
اصول و مبانی Real Time PCR
بررسی میزان بیان ژن
آنالیز نتایج
تاریخ اجرا: 23،25،27 خرداد
ساعت: در 2 نوبت صبح و عصر (مراجعه به جدول آموزشی ارائه شده)
نرم افزار مورد استفاده: اسکایپ
هزینه این برنامه: 200 هزار تومان

 برنامه 3-2: تیتراسیون و کپی نامبر یک ژن (8 ساعت)

سرفصل دوره:
تعریف MOI
آشنایی با IC50
تعیین تیتر ویروسی
تعیین کپی نامبر با Real Time PCR

تاریخ اجرا: 29،31 خرداد
ساعت: در 2 نوبت صبح و عصر (مراجعه به جدول آموزشی ارائه شده)
نرم افزار مورد استفاده: اسکایپ
هزینه این برنامه: 160 هزار تومان

 برنامه 4-2: SNP و بررسی آن با Real Time PCR (8 ساعت)

سرفصل دوره:
آشنایی با SNP
پایگاههای اطلاعاتی در مورد SNP
طراحی پرایمر برای SNP
بررسی SNP با Real Time PCR

تاریخ اجرا: 30 خرداد و 1 تیر
ساعت: در 2 نوبت صبح و عصر (مراجعه به جدول آموزشی ارائه شده)
نرم افزار مورد استفاده: اسکایپ
هزینه این برنامه: 160 هزار تومان

توجه: هزینه کل این پکیج 680 هزار تومان است.
 کسانی که کل پکیج را ثبت نام کنند، با احتساب 30 درصد تخفیف بیشتر مبلغ 476 هزار تومان می پردازند.
 کسانی که در دوره های آنلاین سال گذشته شبکه پزشکی مولکولی شرکت نموده اند، با احتساب 50 درصد تخفیف بیشتر مبلغ 340 هزار تومان پرداخت می نمایند.
 هر 4 برنامه این پکیج دارای گواهی جداگانه خواهد بود، که با مهر و امضا و لوگوی وزارت بهداشت و شبکه پزشکی مولکولی ایران صادر می گردد.
 تمامی فیلم ها ضبط و در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد.
 این دوره و عنوان های آن در انحصار شبکه پزشکی مولکولی وزارت بهداشت می باشد.
لذا، هرگونه سوء استفاده از فیلم ها و اسلایدهای این دوره، پیگرد قانونی دارد..............................................................................................................................................

پکیج شماره 3:

 برنامه 1-3: مهندسی ژنتیک و کلونینگ ( 12 ساعت)

سر فصل دوره:
- مروری بر مهندسی ژنتیک
- آشنایی با انزیم های برش
- اصول کلونینگ
- انواع وکتورهای بیان

تاریخ اجرا: 5،7،9 تیر
ساعت: در 2 نوبت صبح و عصر (مراجعه به جدول آموزشی ارائه شده)
نرم افزار مورد استفاده: اسکایپ
هزینه این برنامه: 200 هزار تومان


 برنامه 2-3: کشت باکتری و ترانسفوماسیون (8 ساعت)

سرفصل دوره:
- آشنایی با انواع باکتری های کشت پلاسمید
- محیط های کشت باکتری
- آنتی بیوتیک های باکتریایی
- مستعد نمودن باکتری
- ترانسفورم کردن

تاریخ اجرا: 6،8 تیر
ساعت: در 2 نوبت صبح و عصر (مراجعه به جدول آموزشی ارائه شده)
نرم افزار مورد استفاده: اسکایپ
هزینه این برنامه: 160 هزار تومان


 برنامه 3-3: کشت سلول مقدماتی (8 ساعت)

سرفصل دوره:
- آشنایی با اصول کار در اتاق کشت
- ایمنی زیستی
- وسایل اتاق کشت
- انواع رده های سلولی
- دفریز کردن
- پاساژ سلول
- فریز سلول

تاریخ اجرا: 12،14 تیر
ساعت: در 2 نوبت صبح و عصر (مراجعه به جدول آموزشی ارائه شده)
نرم افزار مورد استفاده: اسکایپ
هزینه این برنامه: 160 هزار تومان


 برنامه 4-3: کشت سلول پیشرفته (10 ساعت)

سرفصل دوره:
شمارش سلول
MTT
سنجش اپوپتوز
FACS
فلوسلیتومتری

تاریخ اجرا: 13،15،17 تیر
ساعت: در 2 نوبت صبح و عصر (مراجعه به جدول آموزشی ارائه شده)
نرم افزار مورد استفاده: اسکایپ
هزینه این برنامه: 200 هزار تومان

توجه: هزینه کل این پکیج 720 هزار تومان است.
 کسانی که کل پکیج را ثبت نام کنند، با احتساب 30 درصد تخفیف بیشتر مبلغ 504 هزار تومان می پردازند.
 کسانی که در دوره های آنلاین سال گذشته شبکه پزشکی مولکولی شرکت نموده اند، با احتساب 50 درصد تخفیف بیشتر مبلغ 360 هزار تومان پرداخت می نمایند.
 هر 4 برنامه این پکیج دارای گواهی جداگانه خواهد بود، که با مهر و امضا و لوگوی وزارت بهداشت و شبکه پزشکی مولکولی ایران صادر می گردد.
 تمامی فیلم ها ضبط و در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد.
 این دوره و عنوان های آن در انحصار شبکه پزشکی مولکولی وزارت بهداشت می باشد.
لذا، هرگونه سوء استفاده از فیلم ها و اسلایدهای این دوره، پیگرد قانونی دارد.

.................................................................................................................................

پکیج شماره 4:
 برنامه 1-4: microRNA ها و siRNA ها (12 ساعت)

سرفصل دوره:
- آشنایی با RNA های غیر کد کننده
- طراحی پرایمر RT برای میکروار ان ای ها
- طراحی پرایمر و پروب
- پایگاههای اطلاعاتی پیش بینی ژنهای هدف
- طراحی siRNA

تاریخ اجرا: 19،21،23 تیر
ساعت: در 2 نوبت صبح و عصر (مراجعه به جدول آموزشی ارائه شده)
نرم افزار مورد استفاده: اسکایپ
هزینه این برنامه: 200 هزار تومان

 برنامه 2-4: CircRNA ها و LNC ها ) 10 ساعت)

سرفصل دوره:
- آشنایی با مکانیسم و عملکرد CircRNA ها
- پایگاههای اطلاعاتی CircRNA ها
- ارتباط CircRNAها با microRNA ها
- آشنایی با مکانیسم و عملکرد LNC
- ارتباط LNC ها با microRNA ها
- ارتباط LNC ها با فاکتورهای رونویسی

تاریخ اجرا: 20،22،24 تیر
ساعت: در 2 نوبت صبح و عصر (مراجعه به جدول آموزشی ارائه شده)
نرم افزار مورد استفاده: اسکایپ
هزینه این برنامه: 180 هزار تومان

 برنامه 3-4: ویرایش ژنی با سیستم کریسپر برای Knock out ( 8 ساعت)

سرفصل دوره:
- آشنایی با سیستمهای ویرایش ژنی
- طراحی sgRNA
- تکنیک های FACS
- انتخاب انتی بیوتیکی
RNA Editing
Single cell colony

تاریخ اجرا: 26،28 تیر
ساعت: در 2 نوبت صبح و عصر (مراجعه به جدول آموزشی ارائه شده)
نرم افزار مورد استفاده: اسکایپ
هزینه این برنامه: 160 هزار تومان

 برنامه 4-4: ویرایش ژنی با سیستم کریسپر برای Knock in (8 ساعت)

سرفصل دوره:
- انواع وکتورها
- طراحی وکتور دهنده
- سیستم دبل gRNA
- روش های انتخاب سلول

تاریخ اجرا: 27،29 تیر
ساعت: در 2 نوبت صبح و عصر (مراجعه به جدول آموزشی ارائه شده)
نرم افزار مورد استفاده: اسکایپ
هزینه این برنامه: 160 هزار تومان

 برنامه 5-4: سلول های بنیادی ( 8 ساعت)

سرفصل دوره:
آشنایی با سلول های بنیادی و ویژگی های انها
نوشتن طرح پژوهشی در مورد سلول های بنیادی
مارکرهای سطحی
سلولهای بنیادی سرطانی
تکنیک های ازمایشگاهی مربوط به انها

تاریخ اجرا: 2،4 مرداد
ساعت: در 2 نوبت صبح و عصر (مراجعه به جدول آموزشی ارائه شده)
نرم افزار مورد استفاده: اسکایپ
هزینه این برنامه: 160 هزار تومان

 برنامه 6-4: ژن درمانی با AAV( 8 ساعت)

سرفصل دوره:
آشنایی با اصول و مبانی ژن درمانی
انواع ویروسهای مناسب برای ژن درمانی
AAV
پروسه و تکنیک ترانسداکشن
ساخت پارتیکل ویروسی

تاریخ اجرا: 3،5 مرداد
ساعت: در 2 نوبت صبح و عصر (مراجعه به جدول آموزشی ارائه شده)
نرم افزار مورد استفاده: اسکایپ
هزینه این برنامه: 160 هزار تومان

توجه: هزینه کل این پکیج 1/020/000 هزار تومان است.
 کسانی که کل پکیج را ثبت نام کنند، با احتساب 30 درصد تخفیف بیشتر مبلغ 714 هزار تومان می پردازند.
 کسانی که در دوره های آنلاین سال گذشته شبکه پزشکی مولکولی شرکت نموده اند، با احتساب 50 درصد تخفیف بیشتر مبلغ 510 هزار تومان پرداخت می نمایند.
 هر 6 برنامه این پکیج دارای گواهی جداگانه خواهد بود ، که با مهر و امضا و لوگوی وزارت بهداشت و شبکه پزشکی مولکولی ایران صادر می گردد.
 تمامی فیلم ها ضبط و در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد.
 این دوره و عنوان های آن در انحصار شبکه پزشکی مولکولی وزارت بهداشت می باشد.


توجه : - بزرگترین و معتبرترین دوره های آنلاین حال حاضر کشور
- دریافت گواهینامه های تکنیک آموزی معتبر(مورد تایید وزارت بهداشت)
- برگزاری دوره با اسکایپ

هشتمین دوره آنلاین برنامه کشوری " تربیت زیست پژوهشگر" | ورود/ایجاد حساب کاربری | 0 نظر ارسال شده است
ما در قبال نظرات پاسخگو نیستیم.

معرفی شبکه

صفحه نخست

درباره شبکه
اهداف
رسالت (ماموریت)
اولویت ها

برنامه استراتژیک
اساسنامه (جدید)
اعضا شبکه
آمار

آخرین اخبار
· کارگاه مهندسی ژنتیک اول و دوم آذر 1401 (دوشنبه، ۲۳ آبان ۱۴۰۱)
· نهمین دوره آنلاین برنامه کشوری " تربیت زیست پژوهشگر" (شنبه، ۱۸ دی ۱۴۰۰)
· از ژن تا درمان (2) (سه شنبه، ۰۵ مرداد ۱۴۰۰)
· هشتمین دوره آنلاین برنامه کشوری " تربیت زیست پژوهشگر" (شنبه، ۲۸ فروردین ۱۴۰۰)
· آشنایی با روشهای سلولی مولکولی، تولید داروهای بیولوژیک و کاربرد آنها در درمان ( از ژن تا درمان) (سه شنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۹)
مجمع عمومی
دستورالعمل برگزاری مجمع عمومی
ارکان شبکه

شبکه پزشکی مولکولی کشور زیر نظر معاونت تحقیقات و فناوری بوده و ارکان آن شامل ساختار ذیل است:

اعضاء شبکه

شورای راهبردی 

رئیس شبکه 

دبیرخانه  

شورای پژوهشی- آموزشی

فعالیت های شبکه

 زیرساختاری
 ستادی و اجرایی
 آموزشی

ابزار و امکانات سایت
· مدیریت سایت
· ثبت نام و ایجاد کاربر جدید
· فرم ها و گزارش ها
· سوالات پرسیده شده
· فهرست کاربران
· اخبار
· معرفی ما به دوستانتان
· انتقادات و پیشنهادها
· جستجو پیشرفته
· گزارش ها و مقالات علمی
· آمار مشاهدات
· ارسال خبر
· عناوین
· لیست برگزیده
· پیوندها
· خروج
پذیرش طرح

شرایط پذیرش طرح

اهداف پذیرش طرح

اولویت های تحقیقاتی
گردش کار بررسی طرح

شاخص های انتخاب طرح

پرسشنامه طرح های تحقیقاتی 
راهنمای نگارش طرح

ارتباط با شبکه

دبیرخانه شبکه پزشکی مولکولی ایران از سال 1379 و بنابر صلاح دید معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در انستیتو پاستور ایران مستقر می باشد.
کلیه علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره واتساپ دبیرخانه شبکه 09373022275 یا به آدرس پست الکترونیکی شبکه molmednet@gmail.com تماس حاصل نمایند.Copyright© 2008-2023 Iranian Molecular Medicine Network
Webmaster: Dr. Kasra Esfahani