موضوع: اخبار علمی

آیتم‌های جدیدی که با این موضوع ارسال شده‌اند به قرار زیر هستند.

<   123456789101112131415   >

کارگاه تئوری و عملی DNA SIS MAX 3.0

اخبار علمی شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی وزارت بهداشت (صادر کننده گواهی های رسمی، آموزشی معتبر در کشور) در نظر دارد از تاریخ 8 لغایت 9 اسفند ماه 94 " کارگاه 2 روزه تئوری و عملی DNA SIS MAX 3.0" را برگزار نماید.


نوشته شده توسط Admin در تاریخ یكشنبه، ۲۵ بهمن ۱۳۹۴ (2895 بار مطالعه شده است)
[متن کامل...] 'کارگاه تئوری Ùˆ عملی DNA SIS MAX 3.0' (5322 کلمه در ادامه متن)  ارسال به دوستان نسخه چاپی

کارگاه دو روزه تئوری و عملی آموزش PCR و طراحی پرایمر

اخبار علمی شبکه شرق مدیترانه ای ژنومیکس و بیوتکنولوژی سلامت در نظر دارند از تاریخ 12 لغایت 13 اسفند 94 کارگاه ” دو روزه تئوری و عملی آموزش PCR و طراحی پرایمر ” را برگزار نمایند.


نوشته شده توسط Admin در تاریخ پنجشنبه، ۲۲ بهمن ۱۳۹۴ (2634 بار مطالعه شده است)
[متن کامل...] ' کارگاه دو روزه تئوری Ùˆ عملی آموزش PCR Ùˆ طراحی پرایمر' (2811 کلمه در ادامه متن)  ارسال به دوستان نسخه چاپی

کارگاه دو روزه آموزش روش های تجزیه دستگاهی (در آزمایشگاه های کنترل کیفیت)

اخبار علمی شبکه شرق مدیترانه ای ژنومیکس و بیوتکنولوژی سلامت در نظر دارند از تاریخ 5 لغایت 6 اسفند 94 کارگاه ” کارگاه دو روزه آموزش روش های تجزیه دستگاهی ” را برگزار نمایند.نوشته شده توسط Admin در تاریخ سه شنبه، ۱۳ بهمن ۱۳۹۴ (2836 بار مطالعه شده است)
[متن کامل...] ' کارگاه دو روزه آموزش روش های تجزیه دستگاهی (در آزمایشگاه های کنترل کیفیت)' (3366 کلمه در ادامه متن)  ارسال به دوستان نسخه چاپی

کارگاه " تجزیه و تحلیل و تفسیر کامل داده های Real Time PCR "

اخبار علمی شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی وزارت بهداشت (صادر کننده گواهی های رسمی، آموزشی معتبر در کشور) در نظر دارد از تاریخ 28 لغایت 29 بهمن ماه 94 " کارگاه تجزیه و تحلیل و تفسیر کامل داده های Real Time PCR" را برگزار نماید.

توجه : این کارگاه دارای تائیدیه Ùˆ گواهی رسمی از شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی وزارت بهداشت به دو زبان فارسی Ùˆ انگلیسی Ù…ÛŒ باشد.
نوشته شده توسط Admin در تاریخ یكشنبه، ۰۴ بهمن ۱۳۹۴ (3280 بار مطالعه شده است)
[متن کامل...] 'کارگاه " تجزیه Ùˆ تحلیل Ùˆ تفسیر کامل داده های Real Time PCR "' (2283 کلمه در ادامه متن)  ارسال به دوستان نسخه چاپی

کارگاه عملی 2 روزه HPLC

اخبار علمی شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی وزارت بهداشت (صادر کننده گواهی های رسمی، آموزشی معتبر در کشور) در نظر دارد از تاریخ 17 لغایت 18 بهمن ماه 94 " کارگاه عملی 2 روزه HPLC " را برگزار نماید.


نوشته شده توسط Admin در تاریخ یكشنبه، ۲۷ دی ۱۳۹۴ (2832 بار مطالعه شده است)
[متن کامل...] 'کارگاه عملی 2 روزه HPLC' (2815 کلمه در ادامه متن)  ارسال به دوستان نسخه چاپی

کارگاه تئوری و عملی " کلونینگ و بیان ژن نوکلئوپروتئین ویروس هاری در سلول حیوانی (1و2)"

اخبار علمی شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی وزارت بهداشت (صادر کننده گواهی های رسمی، آموزشی معتبر در کشور) در نظر دارد از تاریخ 20 لغایت 21 بهمن ماه 94 کارگاه تئوری و عملی " کلونینگ و بیان ژن نوکلئوپروتئین ویروس هاری در سلول حیوانی (1و2) " را برگزار نماید.

توجه : این 2 کارگاه دارای تائیدیه Ùˆ گواهی رسمی از معاونت آموزشی اداره Ú©Ù„ آموزش مداوم جامعه پزشکی وزارت بهداشت ØŒ گواهی رسمی معتبر از شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی وزارت بهداشت به دو زبان فارسی Ùˆ انگلیسی Ùˆ همچنین تاییدیه شورای پ‍ژوهشی انستیتو پاستور ایران Ùˆ جمعاً دارای 4 گواهی رسمی Ùˆ معتبر Ù…ÛŒ باشد.
نوشته شده توسط Admin در تاریخ شنبه، ۲۶ دی ۱۳۹۴ (3264 بار مطالعه شده است)
[متن کامل...] 'کارگاه تئوری Ùˆ عملی " کلونینگ Ùˆ بیان Ú˜Ù† نوکلئوپروتئین ویروس هاری در سلول حیوانی (1Ùˆ2)"' (6960 کلمه در ادامه متن)  ارسال به دوستان نسخه چاپی

کارگاه طراحی پرایمر و پروب ریزRNA های دخیل در آپوپتوز و پیش بینی ژنهای هدف آنها

اخبار علمی شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی وزارت بهداشت (صادر کننده گواهی های رسمی، آموزشی معتبر در کشور) در نظر دارد از تاریخ 26 لغایت 27 بهمن ماه 94 کارگاه تئوری و عملی طراحی پرایمر و پروب ریزRNA های دخیل در آپوپتوز و پیش بینی ژنهای هدف آنها را برگزار نماید.


نوشته شده توسط Admin در تاریخ چهارشنبه، ۱۶ دی ۱۳۹۴ (4113 بار مطالعه شده است)
[متن کامل...] 'کارگاه طراحی پرایمر Ùˆ پروب ریزRNA های دخیل در آپوپتوز Ùˆ پیش بینی ژنهای هدف آنها' (5639 کلمه در ادامه متن)  ارسال به دوستان نسخه چاپی

کارگاه تئوری و عملی آشنایی با اصول کشت سلول

اخبار علمی
شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی وزارت بهداشت (صادر کننده گواهی های رسمی، آموزشی معتبر در کشور) در نظر دارد از تاریخ 27 لغایت 29 دی ماه 94 کارگاه تئوری و عملی آشنایی با اصول کشت سلول را برگزار نماید.نوشته شده توسط Admin در تاریخ دوشنبه، ۰۷ دی ۱۳۹۴ (5395 بار مطالعه شده است)
[متن کامل...] 'کارگاه تئوری Ùˆ عملی آشنایی با اصول کشت سلول' (17188 کلمه در ادامه متن)  ارسال به دوستان نسخه چاپی

کارگاه ”روشهای پیشرفته تجزیه دستگاهی در آزمایشگاه های کنترل کیفی دارو و غذا و بیوتکنولوژی”

اخبار علمی شبکه های تحقیقاتی پزشکی مولکولی و شرق مدیترانه ای ژنومیکس و بیوتکنولوژی سلامت وزارت بهداشت(صادر کنندگان گواهی های رسمی، آموزشی معتبر در کشور) در نظر دارند با همکاری هم از تاریخ 22 لغایت 24 دیماه 94 کارگاه ”روشهای پیشرفته تجزیه دستگاهی در آزمایشگاه های کنترل کیفی دارو و غذا و بیوتکنولوژی” را برگزار نمایند.


نوشته شده توسط Admin در تاریخ سه شنبه، ۰۱ دی ۱۳۹۴ (3266 بار مطالعه شده است)
[متن کامل...] 'کارگاه ”روشهای پیشرفته تجزیه دستگاهی در آزمایشگاه های کنترل کیفی دارو Ùˆ غذا Ùˆ بیوتکنولوژی”' (3679 کلمه در ادامه متن)  ارسال به دوستان نسخه چاپی

کارگاه و سمینار 2 روزه "سر ممیزی داخلی و مبانی کیفیت و اصول استقرار سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاههای ژنتیک پزشکی، تشخیصی و پاتوبیولوژی"

اخبار علمی شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی وزارت بهداشت در نظر دارد در راستای اهداف و رسالت آموزشی خود جهت سرعت بخشیدن به ارتقاء سطح علمی، تحقیقاتی و تکنیکی متخصصین علوم آزمایشگاهی و دارویی و همچنین ارتقاء سطح کمی و کیفی دانش آنها از تاریخ 19 الی 20 دیماه 1394 کارگاه و سمینار 2 روزه "سر ممیزی داخلی و مبانی کیفیت و اصول استقرار سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاههای ژنتیک پزشکی، تشخیصی و پاتولوژی" را با همکاری آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت ، انجمن علمی متخصصین علوم آزمایشگاهی ایران و شرکت بین المللی TUV UK&I برگزار نماید.

توجه : کارگاه فوق دارای امتیاز بازآموزی از انجمن علمی متخصصین علوم آزمایشگاهی بالینی، تائیدیه آزمایشگاه مرجع سلامت ØŒ گواهی رسمی معتبر از شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی وزارت بهداشت Ùˆ گواهینامه بین المللی از TUV UK&I Ù…ÛŒ باشد.
نوشته شده توسط Admin در تاریخ سه شنبه، ۰۱ دی ۱۳۹۴ (2884 بار مطالعه شده است)
[متن کامل...] 'کارگاه Ùˆ سمینار 2 روزه "سر ممیزی داخلی Ùˆ مبانی کیفیت Ùˆ اصول استقرار سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاههای ژنتیک پزشکی، تشخیصی Ùˆ پاتوبیولوژی"' (8332 کلمه در ادامه متن)  ارسال به دوستان نسخه چاپی

<   123456789101112131415   >


معرفی شبکه

صفحه نخست

درباره شبکه
اهداف
رسالت (ماموریت)
اولویت ها

برنامه استراتژیک
اساسنامه (جدید)
اعضا شبکه
آمار

آخرین اخبار
· Ú©Ø§Ø±Ú¯Ø§Ù‡ مهندسی ژنتیک اول Ùˆ دوم آذر 1401 (دوشنبه، ۲۳ آبان ۱۴۰۱)
· Ù†Ù‡Ù…ین دوره آنلاین برنامه کشوری " تربیت زیست پژوهشگر" (شنبه، ۱۸ دی ۱۴۰۰)
· Ø§Ø² Ú˜Ù† تا درمان (2) (سه شنبه، ۰۵ مرداد ۱۴۰۰)
· Ù‡Ø´ØªÙ…ین دوره آنلاین برنامه کشوری " تربیت زیست پژوهشگر" (شنبه، ۲۸ فروردین ۱۴۰۰)
· Ø¢Ø´Ù†Ø§ÛŒÛŒ با روشهای سلولی مولکولی، تولید داروهای بیولوژیک Ùˆ کاربرد آنها در درمان ( از Ú˜Ù† تا درمان) (سه شنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۹)
مجمع عمومی
دستورالعمل برگزاری مجمع عمومی
ارکان شبکه

شبکه پزشکی مولکولی کشور زیر نظر معاونت تحقیقات و فناوری بوده و ارکان آن شامل ساختار ذیل است:

اعضاء شبکه

شورای راهبردی 

رئیس شبکه 

دبیرخانه  

شورای پژوهشی- آموزشی

فعالیت های شبکه

 Ø²ÛŒØ±Ø³Ø§Ø®ØªØ§Ø±ÛŒ
 Ø³ØªØ§Ø¯ÛŒ Ùˆ اجرایی
 Ø¢Ù…وزشی

پذیرش طرح

شرایط پذیرش طرح

اهداف پذیرش طرح

اولویت های تحقیقاتی
گردش کار بررسی طرح

شاخص های انتخاب طرح

پرسشنامه طرح های تحقیقاتی 
راهنمای نگارش طرح

ارتباط با شبکه

دبیرخانه شبکه پزشکی مولکولی ایران از سال 1379 و بنابر صلاح دید معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در انستیتو پاستور ایران مستقر می باشد.
کلیه علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره واتساپ دبیرخانه شبکه 09373022275 یا به آدرس پست الکترونیکی شبکه molmednet@gmail.com تماس حاصل نمایند.Copyright© 2008-2022 Iranian Molecular Medicine Network
Webmaster: Dr. Kasra Esfahani