کارگاه و سمینار 2 روزه "سر ممیزی داخلی و مبانی کیفیت و اصول استقرار سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاههای ژنتیک پزشکی، تشخیصی و پاتولوژی"

کارگاه ها شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی وزارت بهداشت در نظر دارد در راستای اهداف و رسالت آموزشی خود جهت سرعت بخشیدن به ارتقاء سطح علمی، تحقیقاتی و تکنیکی متخصصین علوم آزمایشگاهی و دارویی و همچنین ارتقاء سطح کمی و کیفی دانش آنها از تاریخ 23 الی 24 آذرماه 1394 کارگاه و سمینار 2 روزه "سر ممیزی داخلی و مبانی کیفیت و اصول استقرار سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاههای ژنتیک پزشکی، تشخیصی و پاتولوژی" را با همکاری آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت ، انجمن علمی متخصصین علوم آزمایشگاهی ایران و شرکت بین المللی TUV UK&I برگزار نماید.

توجه : کارگاه فوق دارای امتیاز بازآموزی از انجمن علمی متخصصین علوم آزمایشگاهی بالینی، تائیدیه آزمایشگاه مرجع سلامت ØŒ گواهی رسمی معتبر از شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی وزارت بهداشت Ùˆ گواهینامه بین المللی از TUV UK&I Ù…ÛŒ باشد.
نوشته شده توسط Admin در تاریخ دوشنبه، ۱۱ آبان ۱۳۹۴ (3012 بار مطالعه شده است)
[متن کامل...] 'کارگاه Ùˆ سمینار 2 روزه "سر ممیزی داخلی Ùˆ مبانی کیفیت Ùˆ اصول استقرار سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاههای ژنتیک پزشکی، تشخیصی Ùˆ پاتولوژی"' (8468 کلمه در ادامه متن)  ارسال به دوستان نسخه چاپی

مدل سازی پویا در زیست شناسی سامانه گرا (Dynamic Modelling in Systems Biology)

اخبار علمی شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی وزارت بهداشت (صادر کننده گواهی های رسمی، آموزشی معتبر در کشور) در نظر دارد از تاریخ 15 لغایت 16 آذر ماه 94 کارگاه "مدل سازی پویا در زیست شناسی سامانه گرا (Dynamic Modelling in Systems Biology) " را برگزار نماید.


توجه : کارگاه فوق دارای تائیدیه Ùˆ گواهی رسمی از معاونت آموزشی اداره Ú©Ù„ آموزش مداوم جامعه پزشکی وزارت بهداشت ØŒ گواهی رسمی معتبر از شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی وزارت بهداشت به دو زبان فارسی Ùˆ انگلیسی Ùˆ همچنین تاییدیه شورای پ‍ژوهشی انستیتو پاستور ایران Ù…ÛŒ باشد.
نوشته شده توسط Admin در تاریخ دوشنبه، ۱۱ آبان ۱۳۹۴ (4021 بار مطالعه شده است)
[متن کامل...] 'مدل سازی پویا در زیست شناسی سامانه گرا (Dynamic Modelling in Systems Biology)' (9890 کلمه در ادامه متن)  ارسال به دوستان نسخه چاپی

کارگاه آموزشی نرم افزار R

اخبار علمی شبکه پزشکی مولکولی وزارت بهداشت (صادر کننده گواهی های رسمی، آموزشی معتبر در کشور) در نظر دارد از تاریخ 9 لغایت10 آبان ماه 94 کارگاه آموزشی "برنامه نویسی نرم افزار R " را برگزار نماید.


نوشته شده توسط Admin در تاریخ سه شنبه، ۱۴ مهر ۱۳۹۴ (5841 بار مطالعه شده است)
[متن کامل...] 'کارگاه آموزشی نرم افزار R' (15680 کلمه در ادامه متن)  ارسال به دوستان نسخه چاپی

کارگاه آموزشی " تکنیک های تشخیصی آزمایشگاه بالینی"

اخبار علمی شبکه تحقیقاتی پزشکی مولکولی وزارت بهداشت(صادر کننده گواهی های رسمی، آموزشی معتبر در کشور) در نظر دارد از تاریخ 21 لغایت24 مهرماه 94 کارگاه آموزشی "تکنیک های تشخیصی آزمایشگاه بالینی " را برگزار نماید.


نوشته شده توسط Admin در تاریخ یكشنبه، ۰۵ مهر ۱۳۹۴ (3210 بار مطالعه شده است)
[متن کامل...] 'کارگاه آموزشی " تکنیک های تشخیصی آزمایشگاه بالینی"' (2027 کلمه در ادامه متن)  ارسال به دوستان نسخه چاپی

کارگاه آموزشی " برخی ضروریات در صنعت داروسازی "

اخبار علمی شبکه تحقیقاتی پزشکی مولکولی وزارت بهداشت(صادر کننده گواهی های رسمی، آموزشی معتبر در کشور) در نظر دارد از تاریخ 25 لغایت28 مهرماه 94 کارگاه آموزشی " برخی ضروریات در صنعت داروسازی " را برگزار نماید.


نوشته شده توسط Admin در تاریخ جمعه، ۲۷ شهریور ۱۳۹۴ (3348 بار مطالعه شده است)
[متن کامل...] 'کارگاه آموزشی " برخی ضروریات در صنعت داروسازی "' (4691 کلمه در ادامه متن)  ارسال به دوستان نسخه چاپی

کارگاه ”روشهای پیشرفته تجزیه دستگاهی در آزمایشگاه های کنترل کیفی دارو و غذا و بیوتکنولوژی”

اخبار علمی شبکه های تحقیقاتی پزشکی مولکولی و شرق مدیترانه ای ژنومیکس و بیوتکنولوژی سلامت وزارت بهداشت(صادر کنندگان گواهی های رسمی، آموزشی معتبر در کشور) در نظر دارند با همکاری هم از تاریخ 21 لغایت 23 مهرماه 94 کارگاه ”روشهای پیشرفته تجزیه دستگاهی در آزمایشگاه های کنترل کیفی دارو و غذا و بیوتکنولوژی” را برگزار نمایند.نوشته شده توسط Admin در تاریخ جمعه، ۲۷ شهریور ۱۳۹۴ (3073 بار مطالعه شده است)
[متن کامل...] 'کارگاه ”روشهای پیشرفته تجزیه دستگاهی در آزمایشگاه های کنترل کیفی دارو Ùˆ غذا Ùˆ بیوتکنولوژی”' (3581 کلمه در ادامه متن)  ارسال به دوستان نسخه چاپی

چاپ کتاب "کاربرد شبکه ها در بیوانفورماتیک"

اخبار شبکه
این کتاب توسط آقای دکتر محی الدین جعفری ، عضو هیات علمی انستیتو پاستور ایران -بخش بیوتکنولوژی ترجمه شده که مشتمل بر 3 بخش و 13 فصل می باشد.

جهت تهیه کتاب با دفتر شبکه پزشکی مولکولی تماس گرفته شود.نوشته شده توسط kasra در تاریخ جمعه، ۱۳ شهریور ۱۳۹۴ (3063 بار مطالعه شده است)
[متن کامل...] 'چاپ کتاب "کاربرد شبکه ها در بیوانفورماتیک"' (420 کلمه در ادامه متن)  ارسال به دوستان نسخه چاپی

کارگاه تئوری و عملی نانوبیوتکنولوژی پیشرفته و کاربرد آن در دارو رسانی

اخبار علمی شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی وزارت بهداشت (صادر کننده گواهی های رسمی، آموزشی معتبر در کشور) در نظر دارد از تاریخ 30 لغایت31 شهریور ماه 94 کارگاه تئوری و عملی " نانوبیوتکنولوژی پیشرفته و کاربرد آن در دارو رسانی" را برگزار نماید.


توجه : توجه : این کارگاه دارای امتیاز بازآموزی ازمعاونت آموزشی اداره Ú©Ù„ آموزش مداوم جامعه پزشکی وزارت بهداشت ØŒ گواهی Ùˆ تائیدیه رسمی شبکه پزشکی مولکولی وزارت بهداشت Ùˆ همچنین تائیدیه معتبر بخش فیزیولوژی Ùˆ فارماکولوژی انستیتو پاستور ایران Ù…ÛŒ باشد.
نوشته شده توسط Admin در تاریخ یكشنبه، ۲۵ مرداد ۱۳۹۴ (3325 بار مطالعه شده است)
[متن کامل...] 'کارگاه تئوری Ùˆ عملی نانوبیوتکنولوژی پیشرفته Ùˆ کاربرد آن در دارو رسانی' (11088 کلمه در ادامه متن)  ارسال به دوستان نسخه چاپی

دومین دوره کارگاه تئوری و عملی روشهای فیزیکی و شیمیایی انتقال ژنهای ویروسی با استفاده از وکتورهای متداول در سیستم سلولی پستانداران

اخبار علمی شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی وزارت بهداشت (صادر کننده گواهی های رسمی، آموزشی معتبر در کشور) در نظر دارد از تاریخ21 لغایت 26 شهریور ماه 94 کارگاه 6 روزه " تئوری و عملی روشهای فیزیکی و شیمیایی انتقال ژنهای ویروسی با استفاده از وکتورهای متداول در سیستم سلولی پستانداران" را برگزار نماید.


توجه : توجه : این کارگاه در قالب یک پکیج کامل6 روزه ارائه Ù…ÛŒ گردد Ú©Ù‡ دارای امتیاز بازآموزی ازمعاونت آموزشی اداره Ú©Ù„ آموزش مداوم جامعه پزشکی وزارت بهداشت ØŒ گواهی Ùˆ تائیدیه رسمی شبکه پزشکی مولکولی وزارت بهداشت Ùˆ همچنین تائیدیه معتبر گروه ویروس شناسی بخش هپاتیت Ùˆ ایدز انستیتو پاستور ایران Ù…ÛŒ باشد.

نوشته شده توسط Admin در تاریخ یكشنبه، ۲۵ مرداد ۱۳۹۴ (3702 بار مطالعه شده است)
[متن کامل...] 'دومین دوره کارگاه تئوری Ùˆ عملی روشهای فیزیکی Ùˆ شیمیایی انتقال ژنهای ویروسی با استفاده از وکتورهای متداول در سیستم سلولی پستانداران' (10874 کلمه در ادامه متن)  ارسال به دوستان نسخه چاپی

کارگاه آموزشی از ساخت کتابخانه آنتی بادی انسانی در روش نمایش فاژی تا بیان در سلول های پستانداران

اخبار علمی شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی وزارت بهداشت(صادر کننده گواهی های آموزشی معتبر در کشور)در نظر دارد کارگاه اموزشی"از ساخت کتابخانه آنتی بادی انسانی در روش نمایش فاژی تا بیان در سلول های پستانداران" را از تاریخ 14 الی18 شهریور ماه 1394 برگزار نماید.


توجه : کارگاه فوق دارای تائیدیه Ùˆ گواهی رسمی از معاونت آموزشی اداره Ú©Ù„ آموزش مداوم جامعه پزشکی وزارت بهداشت ØŒ گواهی رسمی معتبر از شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی وزارت بهداشت به دو زبان فارسی Ùˆ انگلیسی Ùˆ همچنین تاییدیه شورای پ‍وهشی انستیتو پاستور ایران Ù…ÛŒ باشد.
نوشته شده توسط kasra در تاریخ چهارشنبه، ۳۱ تیر ۱۳۹۴ (3345 بار مطالعه شده است)
[متن کامل...] 'کارگاه آموزشی از ساخت کتابخانه آنتی بادی انسانی در روش نمایش فاژی تا بیان در سلول های پستانداران' (4556 کلمه در ادامه متن)  ارسال به دوستان نسخه چاپی

<   1234567891011121314151617181920212223   >


معرفی شبکه

صفحه نخست

درباره شبکه
اهداف
رسالت (ماموریت)
اولویت ها

برنامه استراتژیک
اساسنامه (جدید)
اعضا شبکه
آمار

آخرین اخبار
· Ú©Ø§Ø±Ú¯Ø§Ù‡ مهندسی ژنتیک اول Ùˆ دوم آذر 1401 (دوشنبه، ۲۳ آبان ۱۴۰۱)
· Ù†Ù‡Ù…ین دوره آنلاین برنامه کشوری " تربیت زیست پژوهشگر" (شنبه، ۱۸ دی ۱۴۰۰)
· Ø§Ø² Ú˜Ù† تا درمان (2) (سه شنبه، ۰۵ مرداد ۱۴۰۰)
· Ù‡Ø´ØªÙ…ین دوره آنلاین برنامه کشوری " تربیت زیست پژوهشگر" (شنبه، ۲۸ فروردین ۱۴۰۰)
· Ø¢Ø´Ù†Ø§ÛŒÛŒ با روشهای سلولی مولکولی، تولید داروهای بیولوژیک Ùˆ کاربرد آنها در درمان ( از Ú˜Ù† تا درمان) (سه شنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۹)
مجمع عمومی
دستورالعمل برگزاری مجمع عمومی
ارکان شبکه

شبکه پزشکی مولکولی کشور زیر نظر معاونت تحقیقات و فناوری بوده و ارکان آن شامل ساختار ذیل است:

اعضاء شبکه

شورای راهبردی 

رئیس شبکه 

دبیرخانه  

شورای پژوهشی- آموزشی

فعالیت های شبکه

 Ø²ÛŒØ±Ø³Ø§Ø®ØªØ§Ø±ÛŒ
 Ø³ØªØ§Ø¯ÛŒ Ùˆ اجرایی
 Ø¢Ù…وزشی

پذیرش طرح

شرایط پذیرش طرح

اهداف پذیرش طرح

اولویت های تحقیقاتی
گردش کار بررسی طرح

شاخص های انتخاب طرح

پرسشنامه طرح های تحقیقاتی 
راهنمای نگارش طرح

ارتباط با شبکه

دبیرخانه شبکه پزشکی مولکولی ایران از سال 1379 و بنابر صلاح دید معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در انستیتو پاستور ایران مستقر می باشد.
کلیه علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره واتساپ دبیرخانه شبکه 09373022275 یا به آدرس پست الکترونیکی شبکه molmednet@gmail.com تماس حاصل نمایند.Copyright© 2008-2022 Iranian Molecular Medicine Network
Webmaster: Dr. Kasra Esfahani