تهیه و انتخاب منوکلونال آنتی بادی تک زنجیره ای [1]

نوشته شده توسط : ahmadvand در تاریخ یكشنبه، ۲۷ اسفند ۱۳۹۱
News [2]
بخش بیوتکنولوژی انستیتو پاستور ایران با همکاری شبکه پزشکی مولکولی کشور و انجمن ژنتیک ایران در نظر دارد،کارگاه 4 روزه ای را تحت عنوان: تهیه و انتخاب منوکلونال آنتی بادی تک زنجیره ای به روش نمایش فاژی (Phage Display) را در خرداد ماه 1392 برگزار نماید.
مقدمه و معرفی کاربردهای کارگاه:

حداقل از سه دهه پیش تا بحال استفاده از منوکلونال آنتی بادی به عنوان یک ترکیب دارویی جهت درمان انواع مختلف سرطان ها تحت بررسی و پژوهش بوده است بطوری که در فاصله بین سال های 1980 تا 2010 بیش از 250 منوکلونال آنتی بادی توسط کمپانی های دارویی تحت بررسی های کلینیکی قرار گرفته است و بیش از 15 تا از آنها جهت استفاده بالینی برای درمان انواع سرطان ها تایید شده است. در گذشته آنتی بادی های مورد تأیید دارای منشأ موشی بودند و یا به صورت کایمریک یا انسانی شده معرفی می شدند. در دو دهه گذشته با کاربردی شدن تکنیک نمایش فاژی امکان تولید آنتی بادی های با منشأ انسانی کاربردی شد و هم اکنون بیشتر آنتی بادی هایی که در فازهای کارآزمایی بالینی قرار دارند توسط این تکنیک و یا تکنیک موش های کایمریک توسعه یافته اند.
روش های مختلفی جهت دست یافتن به آنتی بادی منوکلونال وجود دارد که از این بین روش تولید هیبریدوما و Phage Display متداولتر و پرکاربردتر می باشند. تکنیک هیبریدوما شروع تحول تولید آنتی بادی منوکلونال بود و به عنوان انتخاب اول در تولید منوکلونال آنتی بادی می باشد. تکنیک Phage Display تمهیدی نسبتاً جدید از تکنیک های مولکولی برای نشان دادن پروتئین ها بر سطح باکتریوفاژها می باشد که در اواسط دهه 1980 توسط اسمیت معرفی شد.
در این کارگاه افراد شرکت کننده به طور کامل و کاملاً عملی با تکنیک نمایش فاژی جهت بدست آوردن یک آنتی بادی دارای عملکرد آشنا خواهند شد. افراد شرکت کننده در این کارگاه بایستی دارای پیش زمینه در مورد روش های مولکولی باشند تا بتوانند در مدت زمان پیش بینی شده به اهداف تعیین شده نائل آیند.

سر فصل های کارگاه:

1. روش های مختلف تهیه آنتی بادی های منوکلونال (تئوری)
2. روش نمایش فاژی در تهیه آنتی بادی های منوکلونال(تئوری)
3. ایمن سازی حیوان با هدف بدست آوردن آنتی بادی (عملی)
4. بررسی روند ایمن سازی در حیوان (عملی)
5. جداسازی لنفوسیت ها از حیوان ایمن شده (عملی)
6. ساخت کتابخانه آنتی بادی (عملی)
7. تکثیر فاژ کمکی (عملی)
8. تکثیر کتابخانه باکتریایی و تبدیل آن به کتابخانه فاژی و تعیین تیتر فاژها (عملی)
9. انجام فرآیند غنی سازی یا Biopanning و بررسی روند آن با Phage-ELISA (عملی)
10. انتخاب تک کلون ها و بررسی آنها برای رسیدن به منوکلونال آنتی بادی ها (عملی)

زمان:7 لغایت 10 خرداد ماه 1392
محل اجرا:بخش بیوتکنولوژی انستیتوپاستور ایران
تلفن تماس:
66954324_021
تهیه و انتخاب منوکلونال آنتی بادی تک زنجیره ای | ورود/ایجاد حساب کاربری [3] | 0 نظر ارسال شده است
ما در قبال نظرات پاسخگو نیستیم.
لینک های مرتبط
  [1] https://irmolmednet.ir/html/index.php?name=News&file=article&sid=92
  [2] https://irmolmednet.ir/html/index.php?name=News&catid=&topic=1
  [3] https://irmolmednet.ir/html/user.php