کارگاه روش های بررسی متیلاسیون DNA در سرطان [1]

نوشته شده توسط : kasra در تاریخ شنبه، ۲۲ آبان ۱۳۸۹
Workshops [2]

شبکه پزشکی مولکولی کشور در نظر دارد با همکاری انجمن ژنتیک پزشکی ایران و مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی انستیتو پاستور ایران کارگاه سه روزه ای تحت عنوان "روشهای بررسی متیلاسیون DNA در سرطان" از تاریخ 9 الی 11 آذر 89 در محل انستیتو پاستور ایران برگزار نماید.


سرفصل های کارگاه:

1. اپی ژنتیک و تمایز
2. تنظیم بیان ژن و ساختار کروماتین
3. فرآیند متیلاسیون غیر طبیعی DNA در سلولهای سرطانی
4. روشهای مختلف بررسی متیلاسیتون DNA
5. تیمار DNA با بی سولفیت جهت بررسی متیلاسیون DNA
6. آشنائی با Real Time PCR
7. استفاده از Real Time PCR در بررسی متیلاسیون DNA
8. مبانی روش Methylation Specific PCR
9. آشنائی با روش MEDIP

هدف از تشکیل کارگاه:
آموزش روش های بررسی متیلاسیون DNA به منظور افزایش توان علمی- تحقیقاتی و ایجاد زمینه های جدید در مراکز تحقیقاتی سرطان

نحوه برگزاری کارگاه:
این کارگاه به مدیت سه روز و در دو قسمت صبح و بعدازظهر برگزار خواهد شد که در مجموع شامل 20 ساعت آموزشی به صورت تئوری و عملی خواهد بود. در طی آموزشهای تئوری افراد شرکت کننده با مبانی متیلاسیون DNA و چگونگی بررسی آنها آشنا خواهند شد و در طی جلسات عملی شرکت کنندگان مباحث مطرح شده را به صورت آزمایشات هدفدار تمرین می کنند. در پایان کارگاه به شرکت کنندگان گواهی شرکت در کارگاه اعطا خواهد شد .کارگاه روش های بررسی متیلاسیون DNA در سرطان | ورود/ایجاد حساب کاربری [3] | 0 نظر ارسال شده است
ما در قبال نظرات پاسخگو نیستیم.
لینک های مرتبط
  [1] https://irmolmednet.ir/html/index.php?name=News&file=article&sid=43
  [2] https://irmolmednet.ir/html/index.php?name=News&catid=&topic=5
  [3] https://irmolmednet.ir/html/user.php