کارگاه برگزارشده DNA SIS MAX شبکه پزشکی مولکولی در مرداد ماه [1]

نوشته شده توسط : ahmadvand در تاریخ دوشنبه، ۲۵ مرداد ۱۳۸۹
Workshops [2]
سومین دوره کارگاه معرفی و آموزش نرم افزار DNA SIS MAX از تاریخ 17 الی 18 مرداد ماه 89 توسط شبکه پزشکی مولکولی برگزار گردید.
هدف از این کارگاه آشنایی و افزایش سطح دانش بیوانفورماتیکی محققان زیست شناسی توسط معرفی و آموزش قابلیت های مختلف نرم افزار جامع DNA SIS MAX می باشد.
این نرم افزار برای تمامی محققین زیست شناسی در زمینه های بیوتکنولوژی، بیوشیمی، زیست شناسی مولکولی و ژنتیک قابل استفاده می باشد. افراد شرکت کننده در این کارگاه می توانند از این نرم افزار به منظور معتبر سازی و رفرانس نتایج خود جهت ارائه و چاپ در مقالات معتبر بهره ببرند.
قابل ذکر است چهارمین دوره کارگاه آموزش نرم افزار DNA SIS MAX که دارای امتیاز بازآموزی از وزارت بهداشت می باشد در دی ماه 89 برگزار می گردد.
کارگاه برگزارشده DNA SIS MAX شبکه پزشکی مولکولی در مرداد ماه | ورود/ایجاد حساب کاربری [3] | 0 نظر ارسال شده است
ما در قبال نظرات پاسخگو نیستیم.
لینک های مرتبط
  [1] https://irmolmednet.ir/html/index.php?name=News&file=article&sid=33
  [2] https://irmolmednet.ir/html/index.php?name=News&catid=&topic=5
  [3] https://irmolmednet.ir/html/user.php