مجمع عمومی سالیانه شبکه پزشکی مولکولی کشور [1]

نوشته شده توسط : ghassemi در تاریخ جمعه، ۱۶ بهمن ۱۳۸۸
IRMOLMEDNET News [2]
شبکه پزشکی مولکولی کشور در نظر دارد مجمع عمومی سالیانه خود را در روز شنبه مورخ 88/12/15 از ساعت 10 الی 13 در محل انستیتو پاستور ایران - دبیرخانه شبکه پزشکی مولکولی - سالن رازی برگزار نماید.
شبکه پزشکی مولکولی کشور در نظر دارد مجمع عمومی سالیانه خود را با حضور جناب آقای دکترمصطفی قانعی ، معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت وتمامی مراکز عضو و تحت پوشش خود (حضور نماینده مراکز الزامی است) در روز شنبه مورخ 88/12/15 از ساعت 10 الی 13 در محل انستیتو پاستور ایران - دبیرخانه شبکه پزشکی مولکولی - سالن رازی برگزار نماید.
لذا، بدینوسیله ضمن دعوت از کلیه نمایندگان مراکز عضو شبکه ، درخواست می گردد گزارشی موجز و مختصر از طرح تحقیقاتی مصوب خود در شبکه (در صورت داشتن طرح)به همراه CV مرکز خود را حداکثر تا تاریخ 88/12/1 به آدرس ایمیل : info@irmolmednet.ir و یا molmednet@gmail.com ارسال نمایند.
مجمع عمومی سالیانه شبکه پزشکی مولکولی کشور | ورود/ایجاد حساب کاربری [3] | 0 نظر ارسال شده است
ما در قبال نظرات پاسخگو نیستیم.
لینک های مرتبط
  [1] https://irmolmednet.ir/html/index.php?name=News&file=article&sid=29
  [2] https://irmolmednet.ir/html/index.php?name=News&catid=&topic=2
  [3] https://irmolmednet.ir/html/user.php