برگزاری دومین دوره کارگاه معرفی و آموزش نرم افزار DNA SIS MAX [1]

نوشته شده توسط : ghassemi در تاریخ جمعه، ۱۱ دی ۱۳۸۸
Workshops [2]
شبکه پزشکی مولکولی کشور در نظردارد دومین دوره کارگاه معرفی و آموزش نرم افزار DNA SIS MAX را در تاریخ 20 و21 بهمن ماه سال جاری برگزار نماید.
شبکه پزشکی مولکولی کشور در نظردارد دومین دوره کارگاه معرفی و آموزش نرم افزار DNA SIS MAX را برگزار نماید.
این کارگاه 2روزه از تاریخ 88/11/20لغایت 88/11/21 در محل انستیتو پاستور ایران ، دبیرخانه شبکه پزشکی مولکولی کشور برگزار می گردد .
نرم افزار DNA SIS MAX برای تمامی محققین زیست شناسی در زمینه های بیوتکنولوژی ، بیوشیمی ، زیست شناسی مولکولی وژنتیک که پروژه های تحقیقاتی آنها با آنالیز توالیهای DNA وپروتئینها مرتبط است ، قابل استفاده می باشد. افراد شرکت کننده در این کارکاه می توانند از این نرم افزار به منظور معتبر سازی و رفرانس نتایج خود جهت ارائه و چاپ در مقالات معتبر بهره ببرند.
شرایط ثبت نام:
1-حداقل دانشجویان کارشناسی ارشد و بالاترکه دارای رشته های مرتبطی همچون: ژنتیک ، سلولی مولکولی ، بیوشیمی ، بیوتکنولوژی و پزشکان عمومی هستندو کار تحقیقاتی مرتبط انجام می دهند.
2-پرداخت مبلغ 50 هزارتومان برای عموم و پرداخت مبلغ 30 هزارتومان برای دانشجویان
3-اولویت ثبت نام ، با مراکز ی که عضوشبکه پزشکی مولکولی هستند می باشد.
برگزاری دومین دوره کارگاه معرفی و آموزش نرم افزار DNA SIS MAX | ورود/ایجاد حساب کاربری [3] | 0 نظر ارسال شده است
ما در قبال نظرات پاسخگو نیستیم.
لینک های مرتبط
  [1] https://irmolmednet.ir/html/index.php?name=News&file=article&sid=28
  [2] https://irmolmednet.ir/html/index.php?name=News&catid=&topic=5
  [3] https://irmolmednet.ir/html/user.php