کشت سلول [1]

نوشته شده توسط : Admin در تاریخ شنبه، ۳۰ آذر ۱۳۹۸
News [2]
شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی وزارت بهداشت (صادر کننده گواهی های رسمی، آموزشی معتبر در کشور) در نظر دارد از تاریخ 10 لغایت 11 دی ماه 98 کارگاه 2 روزه تئوری و عملی " کشت سلول" را در محل مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
برگزار نماید.
سرفصلها:

- آشنایی با واژه نامه و تجهیزات کشت سلول
- نحوه استریلیتی مواد و محلول ها در کشت سلول
- نحوه چیدمان استاندارد وسایل و تجهیزات در اتاق کشت سلول
- آموزش فریز و دفریز کردن سلولهای نگهداری شده در ازت مایع
- آموزش شمارش سلول ها با هموسایتومتر و تعیین درصد سلولهای زنده و مرده با تریپان بلو
- آموزش پاساژ دادن سلولهای Adherent و Suspension
- آموزش طراحی مطالعات مرتبط با کشت سلول مانند انواع تیمارهای دارویی
- آشنایی با انواع آلودگی های میکروبی و قارچی در کشت سلول و راهکارهایی جهت
جلوگیری و مقابله با آن

برگزار کننده:
شبکه پزشکی مولکولی کشور
معاونت تحقیقات و فناوری
وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی

محل برگزاری:
بندرعباس- بیمارستان شهید محمدی- ساختمان معاونت پژوهشی- مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
زمان: 10 و 11 دی ماه 1398
تلفن های تماس:
09383601728
64112449 - 021
076-33354939 داخلی 4 (مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی)


کشت سلول | ورود/ایجاد حساب کاربری [3] | 0 نظر ارسال شده است
ما در قبال نظرات پاسخگو نیستیم.
لینک های مرتبط
  [1] https://irmolmednet.ir/html/index.php?name=News&file=article&sid=279
  [2] https://irmolmednet.ir/html/index.php?name=News&catid=&topic=1
  [3] https://irmolmednet.ir/html/user.php