مهندسی ژنتیک و بیان پروتئین در سیستم بیانی پروکاریوتی [1]

نوشته شده توسط : Admin در تاریخ سه شنبه، ۰۸ خرداد ۱۳۹۷
News [2]
شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی وزارت بهداشت (صادر کننده گواهی های رسمی، آموزشی معتبر در کشور) در نظر دارد از تاریخ 2 الی 4 تیرماه 97 کارگاه 3 روزه تئوری و عملی " مهندسی ژنتیک و بیان پروتئین در سیستم بیانی پروکاریوتی " را برگزار نماید.
سرفصلهای کارگاه:

- طراحی پرایمر جهت کلونینگ و بیان ژن هدف
- آماده سازی قطعه ژنی مورد نظر و پلاسمید جهت انجام واکنش اتصال
- تهیه سلول مستعد باکتری
- ترانسفرماسیون پلاسمید نوترکیب به درون باکتری
- غربالگری کلونهای نوترکیب
- کشت باکتریها و استخراج پلاسمید
- هضم آنزیمی با آنزیمهای اندونوکلئاز
- Colony-PCR
- بیان پروتئین در میزبان بیانی پروکاریوتی
- آنالیز بیان پروتئین نوترکیب بر روی ژل SDS-PAGE

برنامه روز اول:
- معرفی و بیان اهداف کارگاه(تئوری)
- کاربردهای پروتئینهای نوترکیب در علوم مختلف(تئوری)
- طراحی پرایمر به منظور بیان پروتئین در میزبان بیانی E. coli (تئوری و عملی)
- آماده سازی قطعه ژنی مورد نظر و پلاسمید جهت انجام واکنش اتصال(تئوری)
آماده سازی قطعه ژنی مورد نظر و پلاسمید جهت انجام واکنش اتصال (عملی)

برنامه روز دوم:
- تهیه سلول مستعد و ترانسفرماسیون(تئوری و عملی)
- تهیه سلول مستعد و ترانسفرماسیون(عملی)
- غربالگری کلونهای نوترکیب(تئوری)
- غربالگری کلونهای نوترکیب(عملی)

برنامه روز سوم:
- انتخاب میزبان بیانی مناسب و ترانسفرم پلاسمید نوترکیب به میزبان بیانی(تئوری و عملی)
- بیان پروتئین نوترکیب(تئوری و عملی)
- آنالیز بیان پروتئین نوترکیب بر روی ژل SDS-PAGE (تئوری)
- آنالیز بیان پروتئین نوترکیب بر روی ژل SDS-PAGE(تئوری و عملی)

- برگزار کننده:
شبکه پزشکی مولکولی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت

- با همکاری :
انستیتو پاستور ایران - بخش تحقیقات مالاریا و ناقلین

- زمان: 2 الی 4 تیر 97
- آدرس سایت: irmolmednet.ir
molmednet@gmail.com

تلفن:
66954324
64112449
64112445
سامانه سروش و تلگرام: 09373022275

کانال های شبکه:
تلگرام: telegram.me/molmednet
سروش: molmednet@

شبکه پزشکی مولکولی کشور
معاونت تحقیقات و فناوری
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی


مهندسی ژنتیک و بیان پروتئین در سیستم بیانی پروکاریوتی | ورود/ایجاد حساب کاربری [3] | 0 نظر ارسال شده است
ما در قبال نظرات پاسخگو نیستیم.
لینک های مرتبط
  [1] https://irmolmednet.ir/html/index.php?name=News&file=article&sid=262
  [2] https://irmolmednet.ir/html/index.php?name=News&catid=&topic=1
  [3] https://irmolmednet.ir/html/user.php