فراخوان طرح های شبکه پزشکی مولکولی کشور در سال 88 [1]

نوشته شده توسط : kasra در تاریخ یكشنبه، ۱۰ آبان ۱۳۸۸
IRMOLMEDNET News [2]
شبکه پزشکی مولکولی کشور در راستای اهداف پژوهشی– تحقیقاتی برنامه استراتژیک خود، اقدام به پذیرش تعداد محدودی طرح تحقیقاتی می نماید.
به علت محدودیت منابع مالی ارسال طرح های تحقیقاتی از سوی مراکز و مؤسسات علمی به این شبکه، دال بر پذیرفتن قطعی آنها نبوده و شبکه پس از اخذ نظر داوران و بررسی شورای راهبردی، طرح های منتخب را به معاونت تحقیقات و فنآوری ارسال می نماید.
مشخصات طرح های پیشنهادی می بایست بر اساس دستورالعمل ارسال شده به موسسات عضو مصوب شبکه و از طریق نماینده آن موسسه به دبیرخانه شبکه پزشکی مولکولی کشور ارسال شود.
فراخوان طرح های شبکه پزشکی مولکولی کشور در سال 88 | ورود/ایجاد حساب کاربری [3] | 0 نظر ارسال شده است
ما در قبال نظرات پاسخگو نیستیم.
لینک های مرتبط
  [1] https://irmolmednet.ir/html/index.php?name=News&file=article&sid=24
  [2] https://irmolmednet.ir/html/index.php?name=News&catid=&topic=2
  [3] https://irmolmednet.ir/html/user.php