طراحی پرایمر و پروب ریزRNAها و پیش بینی ژنهای هدف آنها [1]

نوشته شده توسط : Admin در تاریخ چهارشنبه، ۲۴ آذر ۱۳۹۵
News [2]
شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت (یکی از معتبرترین صادر کنندگان گواهی های رسمی _ آموزشی در کشور) در نظر دارد از تاریخ14 الی 15 آذر ماه 95 کارگاه "طراحی پرایمر و پروب ریزRNAها و پیش بینی ژنهای هدف آنها" را برگزار نماید.

مقدمه ای از آپوپتوز:
آپوپتوز مرگ برنامه ریزی شده سلول است که در پاسخ به عامل های تنش زای گوناگون مانند عامل های فیزیولوژیک، پاتولوژیک و محرک های سیتوتوکسیک در بدن رخ می دهد. این پدیده مرحله ای فعال و وابسته به انرژی می باشد از شاخص های ویژه آپوپتوز می توان به مواردی چون دست نخورده باقی ماندن غشا سلول، قطعه قطعه شدن DNA و غشا هسته اشاره کرد. در آپوپتوز برخلاف نکروز التهاب بافتی دیده نمی شود.
شناخته شده ترین ملکول در مسیرهای آپوپتوز کاسپازها هستند. دو روند برای شروع آپوپتوز شناسایی شده اند مسیر برون سلولی و مسیر درون سلولی. در مسیر برون سلولی سیگنال مرگ محیط به گیرنده های ویژه مرگ TNFR, fasR متصل شده و موجب فعال شدن کاسپازهای آغازین می شوند. لیگاند fas هوموتریمر است، این لیگاند پس از اتصال سبب ترمریزاسیون گیرنده fas می شود و در نتیجه این تریمر در کنار دومین
مرگ در ناحیه سیتوزولی قرار می گیرد.

سرفصل کارگاه:
آشنایی با ریزRNAها و نقش آنها در آپوپتوز
آشنایی با نرم افزارهای Allele ID و Oligo 7
طراحی پرایمر ساقه-حلقه
طراحی پرایمر و پروب ریزRNAها
پیش بینی ژنهای هدف ریزRNA با ابزار بیوانفورماتیک

برگزارکننده:
شبکه پزشکی مولکولی کشور
معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت

زمان برگزاری:
14 الی 15 دی ماه 1395

مکان:
انستیتو پاستور ایران
بخش پزشکی مولکولی

تلفن ثبت نام:
66954324 - 021
64112449- 021

شماره تلگرام شبکه:
09373022275

کانال تلگرام شبکه:
WWW.Telegram.me/molmednet

اینستاگرام شبکه:
Molmednet

گوگل پلاس شبکه:
Iranian Molecular Medicine Network

طراحی پرایمر و پروب ریزRNAها و پیش بینی ژنهای هدف آنها | ورود/ایجاد حساب کاربری [3] | 0 نظر ارسال شده است
ما در قبال نظرات پاسخگو نیستیم.
لینک های مرتبط
  [1] https://irmolmednet.ir/html/index.php?name=News&file=article&sid=225
  [2] https://irmolmednet.ir/html/index.php?name=News&catid=&topic=1
  [3] https://irmolmednet.ir/html/user.php