کارگاه تئوری و عملی بررسی عملکردی ریزRNAها [1]

نوشته شده توسط : Admin در تاریخ یكشنبه، ۱۶ آبان ۱۳۹۵
News [2]
شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت (یکی از معتبرترین صادر کنندگان گواهی های رسمی _ آموزشی در کشور) در نظر دارد از تاریخ3 الی 5 آذر ماه 95 کارگاه تئوری و عملی "تئوری و عملی بررسی عملکردی ریزRNAها" را برگزار نماید.

مقدمه و معرفی کاربردهای کارگاه :
در سالهای اخیر شبکه جدیدی از چرخه های تنظیمی در سطح mRNA مورد توجه قرار گرفته است که شامل رده ای ازRNA های غیر کدکننده بنام ریز RNAها (microRNA) میباشند.

این مولکول های تک رشته ای زیر گروه بزرگی از RNAهای غیر کدکننده بطول تقریبی 18-22 نوکلئوتید می باشند که از نظر تکاملی حفاظت شده اند و بیان ژن را پس از رونویسی از طریق مهار ترجمه mRNA یا القا تجزیه آن کنترل می کنند و این کار را از طریق اتصال به ناحیه ترجمه نشدنی انتهای mRNAها انجام می دهند. در واقع ریز RNAها از زمان کشف خود بعنوان تنظیم کننده های اصلی بیان ژن در گیاهان و جانوران شناخته شده اند.

تا کنون بیش از 6000 ریز RNA در بانک اطالاعاتی (http:// mirbase.org) ثبت شده است.
ریزRNAها بیان ژنها را از طریق اتصال به ناحیه UTR 3' موجود در یک یا چند mRNA هدف مختلف، سرکوب می کنند. اتصال ریز RNA به mRNA موجب جلوگیری و مهار ترجمه می شود. اتصال غیر کامل ریز RNA: mRNA به این معنی است که یک ریز RNA منفرد میتواند ده ها و یا صدها mRNA را هدف قرار دهد.

بنابراین ریز RNAها می توانند نقش گسترده ای در تنظیم بیان ژن داشته باشند و در واقع کشف این مولکول ها باعث بروز انقلابی در دانسته های ما در رابطه با تنظیم بیان ژن در سطوح پایین تر از DNA شده است.

برهم کنش ریزRNAها با ژن های هدف، نقش آنها را در رشد، مرگ برنامه ریزی شده، تکثیر و تمایز سلولی مشخص کرده و عملکرد مستقیم ریزRNA در سرطان را تایید میکند.

سر فصل های کارگاه:
_ مقدمه ای از ریزRNAها
_ روشهای کلونینگ ناحیه 3'UTR
_ روشهای مستعد نمودن باکتری و تایید کلونینگ و برش آنزیمی

_ PCR و تخلیص DNA از روی ژل
_ مستعد نمودن باکتری برای ترانسفورماسیون
_ تایید کلونینگ و برش آنزیمی

_ لنتی ویروس ها
_ روشهای کلون کردن در لنتی ویروس ها
_ مشاهده تنایج بررسی عملکردی


زمان:
3 الی 5 آذر ماه 1395

محل برگزاری:
انستیتو پاستور ایران
بخش پزشکی مولکولی

تلفن های ثبت نام:
66954324_021
64112449_021


تلگرام شبکه:
09373022275

کانال خبری شبکه:
www.telegram.me/molmednet

اینستاگرام شبکه :
molmednet

گوگل پلاس شبکه :
Iranian Molecular Medicine Metwork
توجه : کسانی که عضو سامانه های شبکه پزشکی مولکولی(کانال تلگرام، اینستاگرام و یا گوگل پلاس)باشند از 15 درصد تخفیف جداگانه بهره خواهند برد.
کارگاه تئوری و عملی بررسی عملکردی ریزRNAها | ورود/ایجاد حساب کاربری [3] | 0 نظر ارسال شده است
ما در قبال نظرات پاسخگو نیستیم.
لینک های مرتبط
  [1] https://irmolmednet.ir/html/index.php?name=News&file=article&sid=221
  [2] https://irmolmednet.ir/html/index.php?name=News&catid=&topic=1
  [3] https://irmolmednet.ir/html/user.php