کارگاه تخلیص، شناسایی، تعیین خصوصیت و بررسی فعالیت بیولوژیک پروتئین های نوترکیب [1]

نوشته شده توسط : Admin در تاریخ شنبه، ۰۸ آبان ۱۳۹۵
News [2]
شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت (یکی از معتبرترین صادر کنندگان گواهی های رسمی _ آموزشی در کشور) در نظر دارد از تاریخ 26 الی 27 آبان ماه 95 کارگاه تئوری و عملی "تخلیص، شناسایی، تعیین خصوصیت و بررسی فعالیت بیولوژیک پروتئین های نوترکیب" را برگزار نماید.
مقدمه و معرفی کاربردهای برنامه آموزشی :
تخلیص پروتئین ها شامل فرایند هایی است که در طی آن یک یا چند پروتئین ویژه از مخلوطی از مواد از جمله سلول، بافت یا میکروارگانیسم جدا سازی می شود.
تخلیص پروتئین اولین مرحله در تعیین عملکرد، ساختار و مطالعه بر همکنش پروتئین مورد نظر می باشد.
خالص سازی پروتئین ها معمولا بر اساس اندازه، خصوصیات فیزیکو-شیمیایی و اتصال به یک مولکول دیگر و یا فعالیت بیولوژیک آن می باشد.
بیان پروتئین ها به صورت نوترکیب امکان افزودن دنباله های تسهیل کننده تخلیص را فراهم کرده است. با این حال از سایر روشها بر اساس خصوصیت مولکول پروتئینی جهت تخلیص آن با شیوه های کروماتوگرافی نیز استفاده می شود.
مهمترین روش جهت بررسی موفقیت روشهای تولید و خالص سازی بررسی فعالیت بیولوژیک پروتئین در شرایط آزمایشگاهی می باشد.
در این بین روشهایی که اطلاعات جامعتری را در دسترس قرار می دهند جذابیت و کاربرد بیشتری پیدا کرده اند در مورد پروتئین های دارای فعالیت پروتئازی روش کیفی مانند زیموگرافی که روشی بر اساس الکتروفورز SDS-PAGEجهت اندازه گیری فعالیت آنزیمی است علاوه بر بررسی میزان فعالیت، اندازه مولکول فعال نیز تعیین می شود.
این تکنیک به طور ویژه جهت آنالیز ترکیبات دارای فعالیت پروتئازی به ویژه مطالعه عملکرد متالوپروتئاز ها بکار برده می شود. علاوه بر آن روشهای کمی دیگر و نیز بر اساس هدف نهایی تولید پروتئین نوترکیب روشهای آزمایشگاهی متناسب طراحی می شوند.

هدف اصلی :
معرفی روشهای خالص سازی، شناسایی و تعیین هویت پروتئین های نوترکیب

اهداف فرعی :
آشنایی با ماهیت فیزیکوشیمایی پروتئین ها
آشنایی با آزمونهای فارماکوپه ای بررسی فعالیت زیستی

سرفصلهای برنامه:
_ انواع روش های تخلیص پروتئین های نوترکیب
_ روش‌های شناسایی و تایید پروتئین نوترکیب
_ شکست سلولی و جداسازی اینکلوژن بادی و فرایندهای پایین دستی
_ HPLC
_ روش‌های بررسی فعالیت بیولوژیک پروتئین ها
_ تخلیص پروتئین به روش کروماتوگرافی تمایلی
_ سنجش فعالیت آنزیمی پروتئین نوترکیب
_ سنجش فعالیت پروتئین به روش Radial Casein Plate Assay

برنامه روز اول:
8:30-09:30 انواع روش های تخلیص پروتئین های نوترکیب (تئوری)
09:30-10:30 روش‌های شناسایی و تایید پروتئین نوترکیب (تئوری)
10:30-11:00 استراحت و پذیرایی
11:00-12:00 شکست سلولی و جداسازی اینکلوژن بادی (تئوری)
12:00-13:00 نماز و نهار
13:00-14:00 HPLC (تئوری)
14:00-16:30 HPLC (عملی)

برنامه روز دوم:
8:30-10 روش‌های بررسی فعالیت بیولوژیک پروتئین ها (تئوری)
10-10:30 استراحت و پذیرایی
10:30-13:00 تخلیص پروتئین به روش کروماتوگرافی تمایلی (عملی)
13:00-14:00 نماز و نهار
14:00-14:30 سنجش فعالیت پروتئین به روش Radial Casein Plate Assay (تئوری)
14:30-16:30 سنجش فعالیت پروتئین به روش Radial Casein Plate Assay (عملی)

زمان:
26 الی 27 آبان ماه 1395

محل برگزاری:
انستیتو پاستور ایران
بخش نانوبیوتکنولوژی

تلفن های ثبت نام:
66954324_021
64112449_021


تلگرام شبکه:
09373022275

کانال خبری شبکه:
www.telegram.me/molmednet

اینستاگرام شبکه :
molmednet

گوگل پلاس شبکه :
Iranian Molecular Medicine Metwork
توجه : کسانی که عضو سامانه های شبکه پزشکی مولکولی(کانال تلگرام، اینستاگرام و یا گوگل پلاس)باشند از 15 درصد تخفیف جداگانه بهره خواهند برد.
همچنینن این برنامه ، دارای امتیاز بازآموزی ازمعاونت آموزشی اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی وزارت بهداشت ،گواهی و تائیدیه رسمی شبکه پزشکی مولکولی وزارت بهداشت و همچنین تائیدیه معتبر انستیتو پاستور ایران می باشد.بنابراین دارای 3 گواهی معتبر می باشد.
کارگاه تخلیص، شناسایی، تعیین خصوصیت و بررسی فعالیت بیولوژیک پروتئین های نوترکیب | ورود/ایجاد حساب کاربری [3] | 0 نظر ارسال شده است
ما در قبال نظرات پاسخگو نیستیم.
لینک های مرتبط
  [1] https://irmolmednet.ir/html/index.php?name=News&file=article&sid=220
  [2] https://irmolmednet.ir/html/index.php?name=News&catid=&topic=1
  [3] https://irmolmednet.ir/html/user.php