کارگاه مهندسی ژنتیک در اشرشیاکولی [1]

نوشته شده توسط : Admin در تاریخ شنبه، ۲۹ خرداد ۱۳۹۵
News [2]
شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ( یکی از معتبرترین صادر کنندگان گواهی های رسمی _ آموزشی در کشور) در نظر دارد از تاریخ 29 الی 31 تیر ماه 95 کارگاه "مهندسی ژنتیک در اشرشیاکولی" را برگزار نماید.
مقدمه و معرفی کاربردهای کارگاه :
اریتروپوئیتین یک فاکتور کلیدی در تنظیم تولید اریتروسیت ها در بدن انسان است. اریتروپوئیتین باعث تحریک، تقسیم و تمایز سلولهای اریترویید نابالغ به اریتروسیت های بالغ در مغز استخوان می شود. اریتروپوئیتین نوترکیب انسانی (rhEPO) به صورت کلینیکی برای درمان کم خونی ناشی از بیماری های مزمن کلیوی و شیمی درمانی و عوارض ناشی از بیماری ایدز مورد استفاده قرار می گیرد. اما به دلیل نیمه عمر کم، مصرف آن به عنوان دارو محدود شده است زیرا برای رسیدن به اثرات درمانی باید هفته ای 3-2 بار آن را تزریق نمود. مطالعات زیادی به منظور افزایش نیمه عمر in vivo صورت گرفته که از آنها میتوان به مهندسی قند، اتصال به قسمت ثابت ایمنوگلبولین ها و اتصال به پلیمر اشاره نمود. پگیلاسیون منجر به افزایش نیمه عمر به خاطر کاهش کلیرانس کلیوی و اثر محافظتی پلیمر در برابر آنزیم های تخریب کننده می شود. همچنین بخاطر افزایش زمان باقیماندن پروتئین پگیله در جریان خون، فعالیت زیستی in vivo آن تا چندین برابر افزایش می یابد. در این روش جهت اتصال پلیمر به پروتئین نیاز به تولید آنالوگ پروتئین می باشد. در نتیجه تولید، بیان و ارزیابی فعالیت بیولوژیکی آنالوگ ها امری اجتناب ناپذیر می باشد. rhEPO مشتق شده از رده سلولی پستانداران دارای چندین مشکل، مانند بازده کم و هزینه زیاد تولید است. به علاوه مشکلاتی در ایجاد اختصاصیت اریتروپوئیتین به دلیل پیچیدگی و همچنین تنوع زنجیره قندی اتفاق می افتد. در مقابل سیستم بیانی اشرشیاکلی اجازه تولید به صرفه تر و سریعتر مقدار زیادی پروتئین همگن را می دهد. لذا در این کارگاه بیان آنالوگ اریتروپوئتین در باکتری اشرشیاکولی مورد هدف است.

سرفصلهای کارگاه :

_ آشنایی با اصول مهندسی ژنتیک و کاربردهای آن
_ آشنایی با انواع وکتورها و روش های تکثیر و تخلیص آنها
_ واکنش زنجیره ای پلیمراز و الکتروفورز ژل آگارز
_ هضم آنزیمی و واکنش اتصال
_ انواع روش های ترانسفورماسیون
_ انواع روش های تأیید کلون ها

گروه های هدف:

انگل شناسی، ایمنی شناسی، بیوشیمی بالینی، ژنتیک انسانی، میکروبشناسی، قارچ شناسی، ویروس شناسی، نانوتکنولوژی پزشکی، بیوتکنولوژی پزشکی، فرآورده های بیولوژیک ، فارماکولوژی، بیوتکنولوژی دارویی، فارماسیوتیکس، شیمی دارویی، فارماکوگنوزی، داروسازی بالینی، داروسازی هسته ای، علوم آزمایشگاهی، پزشکی، کنترل دارو، نانوفناوری دارویی، پروتئومیکس کاربردی، پزشکی مولکولی، نظارت بر امور دارویی و دامپزشکی.

برنامه روز اول :(1395/04/29)

1) اصول مهندسی ژنتیک(تئوری)- دکتر داریوش نوروزیان - استاد، دکترای تخصصی بیوشیمی

2) پایگاه های اطلاعاتی جهت مهندسی ژنتیک (تئوری )- دکتر رضا آهنگری کهن

3) مقدمه ای بر کلیات PCR (تئوری) - دکتر سید محمد اطیابی

4) مقدمه ای بر اصول Overlap-PCR ( تئوری) - خانم دکتر کرامتی

5) طراحی پرایمر برای PCR ( عملی) - خانم دکتر کرامتی و خانم فرحناک

6) طراحی پرایمر برای Overlap-PCR (عملی ) - دکتر رضا آهنگری کهن و خانم فرحناک

PCR (7 و بهینه سازی شرایط (عملی )- دکتر داریوش نوروزیان و آقای محسن چیانی و خانم فرحناک

8) تخلیص محصول از ژل PCR(عملی) -دکتر رضا آهنگری کهن و خانم صفاری

برنامه روز دوم:(1395/04/30)

1) Overlap-PCR و بهینه سازی شرایط(عملی)- دکتر داریوش نوروزیان و آقای محسن چیانی

2) تخلیص محصول از ژل PCR (عملی) - دکتر سید محمد اطیابی و خانم محسنی

3) تخلیص محصول Overlap-PCR از ژل(عملی)-دکتر سید محمد اطیابی و خانم محسنی

4) برش آنزیمی محصول Overlap-PCR (عملی)-دکتر داریوش نوروزیان و خانم محسنی

5) وکتورها و کاربرد آنها در مهندسی ژنتیک - دکتر محمدرضا مهرابی و خانم صفاری

برنامه روز سوم:(1395/04/31)

1) مقدمه ای بر انواع وکتورها در اشرشیاکولی (تئوری)- دکتر بهمن مومن

2) تکثیر و تخلیص وکتور بیانی (عملی)- دکتر افشین پیروی و آقای دکتر محمدرضا مهرابی

3) برش آنزیمی وکتور بیانی (عملی)- دکتر بهمن مومن و خانم صفاری

4) تخلیص وکتور بیانی برش خورده (عملی)-خانم دکتر بخشنده و آقای محسن چیانی

5) واکنش اتصال (لیگاسیون) -(تئوری)-خانم دکتر بخشنده و آقای دکتر افشین پیروی

6) انجام واکنش اتصال (لیگاسیون) (عملی)- خانم دکتر بخشنده و آقای علی فرهنگی

7) ترانسفورماسیون به روش شیمیایی (عملی)-دکتر بهمن مومن و آقای علی فرهنگی

8) تأیید کلون ها به روش Quick Check(عملی)- خانم دکتر کرامتی و آقای علی فرهنگی

9) پرسش و پاسخ و جمع بندی - دکتر افشین پیروی و دکتر محمدرضا مهرابی

زمان:
29 الی 31 تیر ماه 1395

محل برگزاری:
انستیتو پاستور ایران
بخش نانوبیوتکنولوژی

تلفن های ثبت نام:
66954324_021
64112449_021تلگرام شبکه:
09373022275

کانال خبری شبکه:
www.telegram.me/molmednet

اینستاگرام شبکه :
molmednet

گوگل پلاس شبکه :
Iranian Molecular Medicine Metwork
کارگاه مهندسی ژنتیک در اشرشیاکولی | ورود/ایجاد حساب کاربری [3] | 0 نظر ارسال شده است
ما در قبال نظرات پاسخگو نیستیم.
لینک های مرتبط
  [1] https://irmolmednet.ir/html/index.php?name=News&file=article&sid=212
  [2] https://irmolmednet.ir/html/index.php?name=News&catid=&topic=1
  [3] https://irmolmednet.ir/html/user.php