کارگاه تئوری و عملی " کلونینگ و بیان ژن نوکلئوپروتئین ویروس هاری در سلول حیوانی (1و2)" [1]

نوشته شده توسط : Admin در تاریخ شنبه، ۲۶ دی ۱۳۹۴
News [2]
شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی وزارت بهداشت (صادر کننده گواهی های رسمی، آموزشی معتبر در کشور) در نظر دارد از تاریخ 20 لغایت 21 بهمن ماه 94 کارگاه تئوری و عملی " کلونینگ و بیان ژن نوکلئوپروتئین ویروس هاری در سلول حیوانی (1و2) " را برگزار نماید.
اهداف برگزاری کارگاه" کلونینگ و بیان ژن نوکلئو پروتئین ویروس هاری در سلول حیوانی (1)" :
_ فراگیری کشت سلول های مختلف رده جانوری - تهیه محیط کشت٬ فریز و دفریز کردن سلول ها
_ شمارش سلول ها و تعیین درصد سلول های زنده

سر فصل های کارگاه ( 1 ) :

الف- تئوری
1. مقدمه ای بر کشت سلولی
2. انواع روش‌ها و محیط‌های کشت سلولی
3. اصول شمارش، فریز و ذوب نمودن سلول‌ها و کار با سلول

ب- بخش عملی
1. تهیه محیط کشت، پاساژ و شمارش سلولها - فریز و دفریز سلول

گروه هدف کارگاه (1 ):
دانشجویان رشته های پزشکی–ایمنی شناسی _ بیوشیمی- ژنتیک - حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین- علوم تشریح - بافت شناسی- فیزیولوژی- قارچ شناسی- انگل شناسی- میکروب شناسی- ویروس شناسی- سم شناسی- خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون- - نانوتکنولوژی پزشکی - فرآورده های بیولوژیک.


اهداف برگزاری کارگاه" کلونینگ و بیان ژن نوکلئو پروتئین ویروس هاری در سلول حیوانی (2) " :
_ فراگیری کشت سلول های مختلف رده جانوری - تهیه محیط کشت٬ فریز و دفریز کردن سلول ها
_ شمارش سلول ها و تعیین درصد سلول های زنده - ارزیابی بیان ژن ها در سلول های ترانسفکت شده
_ ترانسفکشن و رو ش های بهینه سازی آن

سر فصل های کارگاه (2) :
الف- تئوری
- مقدمه ای بر ترانسفکشن
1. انواع روش های ترانسفکشن
2. روش های ارزیابی بیان ژن هادر سلول های ترانسفکت شده

ب_ بخش عملی
1. ترانسفکشن با روش لیپوفکتامین
2. ارزیابی بیان ژن نوکلئو پروتئین ویروس هاری زیر میکروسکوپ فلوئورسنت
3. ارزیابی بیان ژن GFP زیر میکروسکوپ فلورسنت

گروه هدف کارگاه (2) :
دانشجویان رشته های پزشکی–ایمنی شناسی_ بیوشیمی _ ژنتیک _ حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین _ علوم تشریح _ بافت شناسی _ فیزیولوژی _ قارچ شناسی _ انگل شناسی _ میکروب شناسی _ ویروس شناسی _ سم شناسی _ خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون _ نانوتکنولوژی پزشکی _ فرآورده های بیولوژیک.

برگزار کننده :
شبکه پزشکی مولکولی وزارت بهداشت

زمان :
20 الی21 بهمن ماه 1394

محل اجرا:
انستیتو پاستور ایران _ بخش تحقیقات و رفرانس هاری انستیتو پاستور ایران

تلفن های ثبت نام:
66954324_021
64112449_021تلگرام شبکه:
09373022275
کانال خبری شبکه:
www.telegram.me/molmednet
گوگل پلاس شبکه:
Iranian Molecular Medicine Metwork


توجه : این 2 کارگاه دارای تائیدیه و گواهی رسمی از معاونت آموزشی اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی وزارت بهداشت ، گواهی رسمی معتبر از شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی وزارت بهداشت به دو زبان فارسی و انگلیسی و همچنین تاییدیه شورای پ‍ژوهشی انستیتو پاستور ایران و جمعاً دارای 4 گواهی رسمی و معتبر می باشد.
کارگاه تئوری و عملی " کلونینگ و بیان ژن نوکلئوپروتئین ویروس هاری در سلول حیوانی (1و2)" | ورود/ایجاد حساب کاربری [3] | 0 نظر ارسال شده است
ما در قبال نظرات پاسخگو نیستیم.
لینک های مرتبط
  [1] https://irmolmednet.ir/html/index.php?name=News&file=article&sid=200
  [2] https://irmolmednet.ir/html/index.php?name=News&catid=&topic=1
  [3] https://irmolmednet.ir/html/user.php