کارگاه " اصول استفاده از روش HRM در مطالعات ژنتیک و اپی ژنتیک " [1]

نوشته شده توسط : ahmadvand در تاریخ یكشنبه، ۲۳ آذر ۱۳۹۳
News [2]
شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی وزارت بهداشت در نظر دارد از تاریخ 10 لغایت11 دی ماه 93 کارگاه تئوری و عملی " اصول استفاده از روش HRM در مطالعات ژنتیک و اپی ژنتیک " را برگزار نماید.
مقدمه و معرفی کاربردهای کارگاه:

روش HRM(High Resolution Melting ذوب شدگی با تفکیک بالا یکی از روش های بر پایه Realtime PCR است که تفاوت در توالی نوکلئیک اسید مورد نظر با استفاده از تفاوت در منحنی ذوب قابل تشخیص است. منحنی ذوب براساس رنگ های فلوروسنت متصل به اسید نکلئیک و جدایی آنها در هنگام واسرشت شدن DNA دو رشته ای توسط دستگاه Realtime PCR قابل تشخیص است. ویژگی های مختلفی مثل GC content، طول قطعه، توالی و یا هتروزیگوسیتی سبب اختلاف در منحنی ذوب می گردد که نتایج این داده ها را می توان برای غربالگری جهش، Genotyping، متیلاسیون و دیگر تحقیقات کاربردی استفاده کرد.
در روش HRM از رنگهای فلورسنت مختلفی استفاده می گردد، که توانایی اتصال به DNA دو رشته ای را دارند و در غلظت بالا سبب مهار PCR نمی شوند که از جمله آنها به رنگ های SYTO 9 Green، Eva Green، SYBR Green و SYBR GreenERاشاره کرد. در روش هایی مثل غربالگری جهش و SNP Genotyping اختلاف نوکلئوتیدی سبب اختلاف در منحنی ذوبمی شود اگرچه در جهش های نقطه ای و SNP ها میزان این اختلاف جزئی است چنانچه این اختلاف دمایی برای تغییر نوکلئوتیدی G/T، G/A، C/T و C/A بین 0.5 تا 1 درجه سانتی گراد و C/G بین 0.2 تا 0.5 درجه سانتیگراد و T/A کمتر از 0.2 درجه سانتی گراد می باشد. در بررسی وضعیت متیلاسیون، رشته ی متیله و غیر متیله با توجه به اختلاف توالی که توسط تیمار با بی سولفیت در آنها اعمال می گردد، دمای ذوب (منحنی ذوب ) متفاوتی دارند. در انتها با مقایسه میزان متیلاسیون رشته ی مورد نظر با کنترل های متیلاسیون وضعیت تقریبی متیلاسیون رشته الگو تشخیص داده می شود. با توجه به حساسیت روش، برای انجام این روش در بررسی متیلاسیون و همچنین genotying باید نکات مختلفی مد نظر قرار گیرد .

در این کارگاه هدف بر معرفی این روش به عنوان یکی از روشهای کاربردی همراه با Real TimePCR برای بررسی متیلاسیون و تغییرات ژنتیکی می باشد. همچنین در این کار گاه علاوه بر آموزش روشهای طراحی پرایمر برای این روش، کارگاه عملی برای کار آموزان جهت بررسی ژنوتایپینگ و متیلاسیون با این روش انجام خواهد شد.

سر فصل های کارگاه:

آشنایی با اصول اولیه روش Real Time PCR
آشنایی با اصول روش HRM
کاربرد HRM در مطالعات ژنتیک و اپی ژنتیک
طراحی پرایمر برای مطالعات HRM
بررسی یک نمونه با روش HRM و تجزیه و تحلیل داده ها
Troubleshooting روش HRM

گروه مخاطبین این کارگاه:
متخصصان و کارشناسان ژنتیک
متخصصان و کارشناسان زیست فناوری
متخصصان و کارشناسان علوم آزمایشگاهی
متخصصان و کارشناسان میکروب شناسی- قارچ شناسی- ویروس شناسی

این کارگاه برای کلیه مراکز تحقیقاتی مرتبط با علوم پزشکی، بیمارستان ها و پزشکان و متخصصین ژنتیکی که در زمینه مشاوره ژنتیک و تشخیص بیماری های ژنتیکی فعالیت می کنند و همچنین برای کلیه رشته های علوم پایه ، علوم زیستی ، پزشکان و دکترای حرفه ای و دکترای علوم آزمایشگاهی و همچنین کارشناسان علوم آزمایشگاهی کاربرد دارد.

زمان:
10 و 11 دی ماه 93

محل اجرا:
آزمایشگاه پزشکی مولکولی انستیتو پاستور ایران

تلفن ثبت نام:
66954324ـ021
64112449ـ021
molmednet@gmail.com
molmednet@yahoo.com
توجه : کارگاه فوق دارای تائیدیه و گواهی رسمی از معاونت آموزشی اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی وزارت بهداشت و گواهی رسمی معتبر از شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی وزارت بهداشت به دو زبان فارسی و انگلیسی می باشد.

کارگاه " اصول استفاده از روش HRM در مطالعات ژنتیک و اپی ژنتیک " | ورود/ایجاد حساب کاربری [3] | 0 نظر ارسال شده است
ما در قبال نظرات پاسخگو نیستیم.
لینک های مرتبط
  [1] https://irmolmednet.ir/html/index.php?name=News&file=article&sid=157
  [2] https://irmolmednet.ir/html/index.php?name=News&catid=&topic=1
  [3] https://irmolmednet.ir/html/user.php