کارگاه تئوری و عملی" از انتخاب ژن تا طراحیPCR  با رویکرد استفاده از نحوه ی استفاده از نرم افزارهای بیوانفورماتیک و بانکهای داده ی ژنومی" [1]

نوشته شده توسط : ahmadvand در تاریخ چهارشنبه، ۱۲ آذر ۱۳۹۳
News [2]
شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی وزارت بهداشت در نظر دارد از تاریخ 23 لغایت25 آذر ماه 93 کارگاه پیشرفته تئوری و عملی " از انتخاب ژن تا طراحیPCR  با رویکرد استفاده از نحوه ی استفاده از نرم افزارهای بیوانفورماتیک و بانک های داده ی ژنومی " با همکاری پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پژشکی شهید بهشتی برگزار نماید.
مقدمه و معرفی کاربردهای این کارگاه :
بطور کلی مبنای تحقیقات زیستی بر اساس دسترسی به اطلاعات مولکولی و جمعیتی است. از این رو بررسی پلی مورفیسم های موجود در ژنوم را می توان نقطه شروعی مناسب برای تحقیق در سطح مولکولی بر مبنای ساختار سیستم های بیولوژیکی پیچیده و بررسی ارتباط آنها با یکدیگر به جهت برآورد سطح سلامت جامعه دانست.
با توجه به حجم زیاد داده های نسل جدید تعیین توالی ، امروزه دانشمندان جهت تعیین ارتباط تغییرات ژنوتیپی و فنوتیپی ، نیاز روزافزونی به مقایسه نتایج به دست آمده از پایگاههای ژنتیکی داده دارند. بدین منظور تعداد زیادی پایگاه اطلاعاتی جهت نگهداری داده ها ، زیر نظر موسسات و دانشگاه های معتبر دنیا ، تاسیس شده اند.
به منظور دست یابی به یک جمع بندی جامع و نیز ترسیم راهی روشن برای تحقیقات پیش روی محققان ایرانی ، دسته بندی مطالب ارایه شده توسط هر یک از این بانک های اطلاعاتی اعم از E!ensemble ، ژنوتیپ و فنوتیپ(dbGaP) و جستجوگر ژنتیک اپیدمیولوژی انسانی (HuGE navigator) امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
از سوی دیگر در طی مسیر جمع آوری اطلاعات تا طراحی مناسب ترین تست برای آن و سپس آزمودن آن در محیط آزمایشگاهی و در ادامه تبدیل آن به یک تست روزانه در آزمایشگاه های ژنتیکی کشور ، محققان با مشکلات زیادی از جهت پیدا کردن اطلاعات بروز و قابل اعتماد در سطح طراحی تست و مشکلات آزمایشگاهی به جهت آزمودن تست خود مواجه هستند ، که نتیجه آن از دست رفتن زمان و تحمیل هزینه بر مراکز و موسسات و همچنین آزمایشگا های کشور می شود.
در این کارگاه سعی بر آن است که روشن ترین راه و همچنین روش های جلوگیری از معمول ترین خطاها در طراحی و عملی کردن یک تست ژنتیکی را برای محققان و دانشجویان سطح کارشناسی ارشد و دکتری ترسیم کرده و کمکی به جامعه علمی ایران به جهت کم کردن هزینه ها در طی این فرایند و جلوگیری از دست رفتن زمان شود.

سر فصل های این کارگاه:
1_ پیش زمینه ای از ژنتیک و تغییرات نوکلئوتیدی
2_ پیش زمینه ای از بیوانفورماتیک و بانک های داده
3_ معرفی بانک داده HUGE navigator
4_ معرفی بانک داده dbGAP
5_ معرفی DBgap
6_ معرفی بانک داده ensemble
الف) Retrieve gene sequence
ب) Find SNPs and other variants for my gene
ج) Vep!
7_ بیان مشکلات طراحی پرایمر در تست های تشخیصی
8_ PCR troubleshooting
9_ تمرین

زمان:
23 لغایت 25 آذر 1393

محل اجرا:
انستیتو پاستور ایران

با همکاری :
پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پژشکی شهید بهشتی

تلفن ثبت نام:
66954324_021
توجه : کارگاه فوق دارای تائیدیه و گواهی رسمی از شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی وزارت بهداشت و گواهی رسمی معتبر از پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پژشکی شهید بهشتی به دو زبان فارسی و انگلیسی می باشد.
کارگاه تئوری و عملی" از انتخاب ژن تا طراحیPCR  با رویکرد استفاده از نحوه ی استفاده از نرم افزارهای بیوانفورماتیک و بانکهای داده ی ژنومی" | ورود/ایجاد حساب کاربری [3] | 0 نظر ارسال شده است
ما در قبال نظرات پاسخگو نیستیم.
لینک های مرتبط
  [1] https://irmolmednet.ir/html/index.php?name=News&file=article&sid=156
  [2] https://irmolmednet.ir/html/index.php?name=News&catid=&topic=1
  [3] https://irmolmednet.ir/html/user.php