کارگاه تئوری و عملی روشهای فیزیکی و شیمیایی انتقال ژنهای ویروسی با استفاده از وکتورهای متداول در سیستم سلولی پستانداران (24لغایت 29آبان 1393) [1]

نوشته شده توسط : ahmadvand در تاریخ یكشنبه، ۲۷ مهر ۱۳۹۳
News [2]
شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی وزارت بهداشت در نظر دارد از تاریخ 24 لغایت 29 آبان ماه 93 کارگاه 6 روزه " تئوری و عملی روشهای فیزیکی و شیمیایی انتقال ژنهای ویروسی با استفاده از وکتورهای متداول در سیستم سلولی پستانداران" را برگزار نماید.

الف) مقدمه و معرفی کاربردهای کارگاه :
روشهای انتقال ژن بویژه ژنهای ویروسی انقلابی در عرصه دانش پدید آورده است که هنوز پژوهش ها بر روی بهینه سازی آن ادامه دارد. انتقال ژن مورد نظر در میزبان هایی که قادر به بیان محصول ژنهای منتقل شده به خود هستند در تمامی زمینه های علم نظیر شناخت مکانیسم های تکثیر و بیماری زایی میکرو ارگانیسمها، طراحی و بررسی اثر داروها و طراحی و بررسی واکسنها و بسیاری از جنبه های دیگر کاربرد دارد و از جمله دانشهایی است که امروزه در حیطه علوم زیستی آموختن و آشنایی با آن ضروری است. بطور کلی سیستمهای بیانی به 2 دسته پروکاریوتی نظیر E.coli و یوکاریوتی نظیر مخمر، سلول پستانداران ، حشره و انگل تقسیم میشود که هریک کاربرد و اهمیت ویژه ای دارند و انتخاب هر کدام بر اساس ساختار و عملکرد پروتئین مورد نظر و میزان بیان آن با در نظر گرفتن مزایا و معایب هر سیستم انجام میگیرد.
سیستم های بیانی پروکاریوتی با هزینه کم و تولید بالای محصول کاربردهای فراوان دارند اما در مواردی که محصول مورد نظر دارای پیرایش پس از ترجمه است (اضافه شدن قند یا فسفوریله شدن ، آسیله شدن ،متیله شدن و...) و یا دارای وزن مولکولی بالا تر از 70kDa میباشد و یا در مواردی که پروتئین ترشحی است و عملکرد آن مد نظر است، سیستم های بیانی یوکاریوتی مناسب تر هستند. بعنوان مثال، سیستم بیانی مخمر نظیر ساکارومیسس و پیکیا بدلیل دارا بودن مراحل پیرایش و مدیفیکاسیون پروتئین نظیر گلیکوزیلاسیون و تولید پروتئین بمقدار زیاد، هزینه مناسب، توانایی تولید پروتئین هم به صورت درون سلولی و هم به شکل ترشحی که میتواند با اضافه کردن سیگنال ترشحی افزایش داده شود در بیان خیلی از پروتئینها کاربرد دارند.
سیستم های بیانی بالاتر مانند سیستمهای سلول پستانداران نظیر CHO, HEK293,COS نیز دارای ویژگیهایی مانند سلول حشره هستند. استفاده از سلولهای گیاهی و یا حیوانات ترانس ژن شده و سیستم های ترجمه مستقل از سلول نیز از روشهای جدید بیان ژن هستند. در این کارگاه هدف اصلی آشنایی تئوری و عملی با سیستم های بیان پروتئین در سلولهای پستانداران نظیر انتخاب وکتورها، روشهای تایید ورود ژن مورد نظر و تایید بیان آن، روشهای تخلیص پروتئین و آشنایی با سیستم های ترانس داکشن سلولی و نحوه کار با آنهاست تا شرکت کنندگان پس از پایان دوره با آگاهی از ویژگیها و کاربرد هریک از این سیستم ها در پیشبرد پژوهش در زمینه های گوناگون به فعالیت بپردازند.

ب) سر فصل های کارگاه:
_ اصول طراحی پرایمر (تئوری و عملی)
_ اصول و روشهای کلونینگ (تئوری و عملی)
_ مروری بر سیستم های بیانی یوکاریوتی( با تکیه بر سلولهای پستانداران) و معایب و مزایای هر سیستم (انتخاب وکتورها و سویه های میزبان): تئوری
_ اصول تئوری و عملی کشت سلولهای سلول پستانداران
_ اصول ایمنی کار با وکتورهای ویروسی (تئوری)
_ روشهای انتقال ژن بر حسب میزبان مورد نظر(ترنس داکشن): تئوری-عملی
_ اصول و مبانی فلوسایتومتری به منظور بررسی انتقال ژن در سلول پستانداران (تئوری و عملی)
_ روشهای تایید بیان پروتئین (تئوری-عملی)

ج) گروه مخاطبین (گروه هدف):
کلیه دانشجویان و فارغ التحصیلان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی رشته های علوم پایه زیستی ، علوم پزشکی ، کارشناسان ، کارشناسان ارشد و دکتری علوم آزمایشگاهی، دارو سازان و پزشکانی که به کار تحقیق و پژوهش اشتغال دارند و اساتید رشته های علوم پایه پزشکی.

زمان:
24 لغایت 29 آبان 1393

محل اجرا:
گروه ویروس شناسی بخش هپاتیت و ایدز انستیتو پاستور ایران

تلفن ثبت نام:
66954324_021
64112449_021

توجه : این کارگاه در قالب یک پکیج کامل6 روزه ارائه می گردد که دارای امتیاز بازآموزی ازمعاونت آموزشی اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی وزارت بهداشت ، گواهی و تائیدیه رسمی شبکه پزشکی مولکولی وزارت بهداشت و همچنین تائیدیه معتبر گروه ویروس شناسی بخش هپاتیت و ایدز انستیتو پاستور ایران می باشد.
کارگاه تئوری و عملی روشهای فیزیکی و شیمیایی انتقال ژنهای ویروسی با استفاده از وکتورهای متداول در سیستم سلولی پستانداران (24لغایت 29آبان 1393) | ورود/ایجاد حساب کاربری [3] | 0 نظر ارسال شده است
ما در قبال نظرات پاسخگو نیستیم.
لینک های مرتبط
  [1] https://irmolmednet.ir/html/index.php?name=News&file=article&sid=151
  [2] https://irmolmednet.ir/html/index.php?name=News&catid=&topic=1
  [3] https://irmolmednet.ir/html/user.php