کارگاه ممیزی داخلی و مبانی کیفیت واصول استقرار سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه های کنترل غذا و دارو ، ژنتیک پزشکی و تشخیص طبی [1]

نوشته شده توسط : ahmadvand در تاریخ چهارشنبه، ۱۱ تیر ۱۳۹۳
News [2]
شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی وزارت بهداشت در نظر دارد در راستای اهداف و رسالت آموزشی خود جهت سرعت بخشیدن به ارتقاء سطح علمی، تحقیقاتی و تکنیکی متخصصین علوم آزمایشگاهی و دارویی و همچنین ارتقاء سطح کمی و کیفی دانش آنها از تاریخ 19 تا 21 مرداد ماه 1393 کارگاه و سمینار 3 روزه " ممیزی داخلی و مبانی کیفیت واصول استقرار سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه های کنترل غذا و دارو ، ژنتیک پزشکی و تشخیص پزشکی" را با همکاری آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت و شرکت بین المللی TUV UK&I برگزار نماید.
مقدمه و معرفی کاربردهای کارگاه:
بحث استقرار سیستم مدیریت کیفیت در واحد های خدمات پزشکی و تولیدی از سالیان گذشته همواره مطرح بوده و هست.لیکن استقرار سیستم در دهه 1370 عمدتا بر پایه استاندارد های سری ISO 9000 بوده ولی با ارتقاء سیستمها و پدیدار شده استاندارد های تخصصی مخصوصا برای خدمات آزمون در آزمایشگاه های تشخیص پزشکی ISIRI-ISO 15189 باعث گردید تا استقرار سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه های تشخیص پزشکی از سوی آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت و.. از اولویت های اصلی اعلام شود. در حال حاضر نحوه استقرار سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه ها وسازمان های بزرگ نیاز مند آموزش و آشنایی کارکنان ومدیران آزمایشگاه ها با مبانی و اصول استقرار سیستم بوده است از آنجایی که استقرار سیستم مدیریت کیفیت واحراز گواهی مرجعیت یا لوح کیفیت بر مبنای استاندارد ISIRI-ISO 15189 باعث افزایش سطح کیفیت و تضمین کیفیت نتایج صادره می شود لذا آشنایی مسئولین فنی ومدیران یا روسای آزمایشگاه ها با مبانی کیفیت و اصول برنامه ریزی استقرار سیستم مدیریت کیفیت منجر به پیاده سازی سیستم بر اساس توانایی ها و امکانات هر واحد با تکیه بر نیروی انسانی خود خواهد شد.کارگاه آموزشی مبانی کیفیت واصول استقرار سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه های کنترل و تشخیص پزشکی فرصتی فراهم می کند تا افراد پس از طی آن اصول برنامه ریزی اجرایی و کنترل و پایش سیستم را درک و در سطح واحد وحوزه مسئولیت خود بکار گیرند.

موارد کاربرد کارگاه:
این کارگاه برای مسئولین فنی ، مدیران آزمایشگاه ها یا سازمان های بزرگ که دارای آزمایشگاه های متعدد در زمینه ارائه خدمات تخصصی تشخیص پزشکی و پاتولوژی بوده و همچنین برای ممیزین داخلی و کارکنان اعم از کارشناسان و تکنسین های علوم آزمایشگاهی و نیز متخصصین و کارشناسان ژنتیک ، پزشکان عمومی و دکترای حرفه ای و همچنین دکترای داروساز و تولید کنندگان دارویی کاربرد دارد.

سرفصل های کارگاه:
1- آشنایی با مبانی کیفیت و اصول استقرار استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت درآزمایشگاه
2-فرآیندهای اصلی آزمایشگاه
3-مدیریت نیروی انسانی در آزمایشگاه
4-Facilities & Safety
5-Purchasing and Inventory Management
Quality Documents in Laboratory-6
7-Equipment Management
8- آشنایی کلی با الزامات استاندارد ISIRI-ISO 15189
9- مبانی مستند سازی و کنترل مدارک و سوابق
10-آشنایی با الزامات محیطی و فضای کار بر اساس GMP و GLP
11-مبانی ممیزی داخلی
12- ایجاد چک لیست ممیزی
13- آشنایی با سیستم آموزشی کارکنان
14- ممیزی یک واحد فرضی

برگزار کننده: شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی وزارت بهداشت
با همکاری: آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت و شرکت بین المللی TUV UK&I انگلستان

زمان:19 الی 21 مردادماه 1393
محل اجرا: انستیتو پاستور ایران

مدرسین این کارگاه:

دکتر سیروس زینلی( رییس شبکه پزشکی مولکولی کشور)
دکتر مرتضی کریمی پور(رییس بخش پزشکی مولکولی انستیتو پاستور ایران)
دکتر سروش سرداری( مدیر گروه بیوانفورماتیک و طراحی دارویی انستیتو پاستور ایران)
دکتر افشین پیروی( رییس آزمایشگاه Core facility انستیتو پاستور ایران)
مهندس سعید فرهاد ( مدرس ممیزی شرکت بین المللی TUV UK&I انگلستان)
دکتر نوش آفرین صفادل( رییس اداره تضمین کیفیت و اعتبار بخشی آزمایشگاه مرجع سلامت)
دکتر مرجان رهنمای فرزامی( آزمایشگاه مرجع سلامت)
دکتر صغری انجرانی(آزمایشگاه مرجع سلامت)
دکتر پریسا داهیم(آزمایشگاه مرجع سلامت)
توجه:
این کارگاه دارای مجوز و گواهی بازآموزی از وزارت بهداشت و همچنین تائیدیه و گواهی آزمایشگاه مرجع سلامت و گواهی مرجعیت بر مبنای استاندارد ISIRI-ISO15189 از شرکت بین المللی TUV UK&I انگلستان می باشد که پس از پایان دوره به افراد شرکت کننده اهدا می گردد.
لذا با توجه به محدودیت تعداد نفرات اولویت ثبت نام با افرادی است که پیش ثبت نام نموده باشند.

تلفن ثبت نام:6695432کارگاه ممیزی داخلی و مبانی کیفیت واصول استقرار سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه های کنترل غذا و دارو ، ژنتیک پزشکی و تشخیص طبی | ورود/ایجاد حساب کاربری [3] | 0 نظر ارسال شده است
ما در قبال نظرات پاسخگو نیستیم.
لینک های مرتبط
  [1] https://irmolmednet.ir/html/index.php?name=News&file=article&sid=142
  [2] https://irmolmednet.ir/html/index.php?name=News&catid=&topic=1
  [3] https://irmolmednet.ir/html/user.php