کارگاه تئوری و عملی آشنائی با اصول کشت ویروس، روشهای تیتراسیون ویروس و انجام تستهای Plaque Assay, Neutralization Assay and TCID50 [1]

نوشته شده توسط : ahmadvand در تاریخ یكشنبه، ۲۴ فروردین ۱۳۹۳
News [2]
شبکه پزشکی مولکولی کشور در نظر دارد از تاریخ 27 لغایت 29اردیبهشت ماه 1393 کارگاه 3 روزه آشنائی با اصول کشت ویروس، روشهای تیتراسیون ویروس و انجام تستهای Plaque Assay, Neutralization Assay and TCID50 را بر گزار نماید.
سنجش تعداد ویروس مشتمل است برشمارش تعداد ویروسها در مقدار معینی از یک محیط غلیظ. سنجش تعداد ویروس کاربردهای فراوانی در تحقیقات و حتی تشخیص بیماری و شدت آن دارد و از آن به عنوان ابزاری بسیار مهم در ساخت انواع واکسنها و ارزشیابی قدرت اثر واکسن ساخته شده در بخشهای R&D و QC بسیاری از کارخانجات واکسن سازی استفاده می شود. برای مثال، هنگام تولید واکسنها و یا پروتئینهای نوترکیب با کمک حاملهای ویروسی، ثابت نگهداشتن تعداد ویروسها در تمامی مراحل تولید از ملزمات بوده و از اینرو شمارش تعداد ویروس امری مستمر و با اهمیت بشمار می رود.
روشهای مختلفی برای سنجش تعداد ویروس وجود دارد که مهمترین آنها که به عنوان استاندارد استفاده می شود همان شمارش تعداد پلاکهای ایجاد شده (Plaque Assay) توسط ویروس می باشد.

سایر روشها برای ارزشیابی تعداد ویروسها عبارتند از:
1. TCID50
2.Fluorescent Focus Assay (FFA
3.Protein assays
4. Hemagglutination assay
5. Transmission Electron Microscopy (TEM

مراحل انجام کار
1- روز اول
1. اصول کلی کشت سلولی و آماده سازی سلولهای کانفلوئنت
2. آشنای با نحوه استفاده ازسلولهای کانفلوئنت و تئوری تماس سلولها با ویروس
3. آماده سازی ویروس و تهیه رقتهای مختلف
4. شستن سلولها با PBS
5. مجاورت سلولها با رقتهای مختلف ویروس
6. اضافه کردن محیط کشت حاوی آگار به پلیت
7. قرار دادن پلیت در دمای محیط و انتقال ان به انکوباتور

2- روز دوم
1. طرز تهیه ماده رنگ آمیزی
2. طرز تهیه فیکساتیو
3. فیکس کردن پلیت
4. رنگ آمیزی پلیت
5. شمارش پلاکها
6. سنجش تیتر ویروس

3-روز سوم
کار عملی شرکت کنندگان مشتمل بر:
1. رنگ آمیزی پلیت
2. شمارش پلاکها
3. سنجش تیتر ویروس

سر فصل های کارگاه:

1. مقدمه ای بر کشت سلولی و تهیه سلولهای کانفلوئنت
2. آشنائی با مکانیسم تکثیر ویروس
3. کشت ویروس در مجاورت سلولهای رده پستانداران
4. سنجش تیتر ویروس
5. آزمایش Plague assay
6. TCID50

گروههای هدف:
دانشجویان و فارغ التحصیلان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد زیست شناسی ( کلیه گرایشها) ، دکتری علوم پایه ، دکتری حرفه ای ، پزشکان و متخصصان علوم آزمایشگاهی و علاقمندان به آشنائی با تکنیکهای مولکولی.

زمان برگزاری:
29_27 اردیبهشت 1393

محل برگزاری:
انستیتو پاستور ایران _ بخش هپاتیت

تلفن ثبت نام:
66954324_021کارگاه تئوری و عملی آشنائی با اصول کشت ویروس، روشهای تیتراسیون ویروس و انجام تستهای Plaque Assay, Neutralization Assay and TCID50 | ورود/ایجاد حساب کاربری [3] | 0 نظر ارسال شده است
ما در قبال نظرات پاسخگو نیستیم.
لینک های مرتبط
  [1] https://irmolmednet.ir/html/index.php?name=News&file=article&sid=135
  [2] https://irmolmednet.ir/html/index.php?name=News&catid=&topic=1
  [3] https://irmolmednet.ir/html/user.php