کارگاه تئوری و عملی آموزش DNA SIS MAX 3.0 در علوم پزشکی تاریخ 22 و21 اسفند ماه 92 [1]

نوشته شده توسط : ahmadvand در تاریخ دوشنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۲
News [2]
شبکه پزشکی مولکولی کشور در نظر دارد ، با همکاری بخش بیوشیمی انستیتو پاستور ایران کارگاه دو روزه ای را تحت عنوان "آموزش تئوری و عملی DNA SIS MAX 3.0 در علوم پزشکی" برگزار نماید. این کارگاه که دارای امتیاز بازآموزی از وزارت بهداشت می باشد در تاریخ22 و21 اسفند ماه 92 بر گزار می گردد.
موارد کاربرد کارگاه:
DNASIS MAX3.0 برای تمامی محققین زیست شناسی ، پزشکی و علوم پایه که در زمینه های بیوتکنولوژی، بیوشیمی، زیست شناسی مولکولی، ژنتیک،علوم آزمایشگاهی و پزشکی و پیراپزشکی که پروژه های تحقیقاتی آنها با آنالیز توالیهای DNA و پروتئینها مرتبط است، قابل استفاده می باشد. افراد شرکت کننده در این کارگاه می توانند از این نرم افزار به منظور معتبر سازی و رفرانس نتایج خود جهت ارائه و چاپ در مقالات معتبر بهره ببرند.

سرفصل های کارگاه:
در این کارگاه، قابلیتهای مختلف DNASIS MAX 3.0 به شرح زیر آموزش داده خواهند شد:
1) آنالیزهای پایه بر روی توالیهایDNA و پروتئینهاشامل:
1-1) بررسی نقشه برشی آنزیمها
1-2) جستجوی چهار چوب قرائت
1-3) شناسایی موتیف ها
1-4) مشخص نمودن جایگاههای جهش
1-5) تعیین هیدروفوبیسیته، هیدروفیلیسیته و نقطه ایزوالکتریک پروتئینها
1-6) Codon usage و...
2) طراحی پرایمر برای PCR های متداول و Real-time PCR
3) طراحی پروب
4) آنالیز فایلهای الکتروفورگرام توالیهای سکانس شده و تشخیص SNPها
5) طراحی SiRNA
6)هم ردیف سازی چند گانه توالیهاو ذخیره سازی آنها و رسم درخت فیلوژنتیکی
7) جستجوی پایگاههای اطلاعاتی موجود در نرم افزار
8) طراحی و رسم نقشه های پلاسمیدی و معرفی Redasoft Visual Cloning
9) Contig Managment
10) DNA Space
11) Sequence assembly و Clustering
12) شبیه سازی آزمایشات کلونینگ توسط نرم افزار DNASTAR-Lasergene SeqBuilder
13)Sequence assembly و Clustering توالیها


هدف از تشکیل کارگاه:
هدف از این کارگاه آشنایی و افزایش سطح دانش بیوانفورماتیکی محققان زیست شناسی و کلیه رشته های علوم پایه و پزشکان توسط معرفی و آموزش قابلیتهای مختلف DNASIS MAX 3.0 می باشد.

تلفن جهت ثبت نام : 66954324 _ 021

توجه:
کارگاه فوق دارای امتیاز بازآموزی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برای کلیه رشته های دکترای علوم پایه پزشکی- پزشکان عمومی- دکترای داروسازی- دکترای علوم آزمایشگاهی و کارشناسان و کارشناسان ارشد علوم آزمایشگاهی می باشد.
در پایان به افراد شرکت کننده در این کارگاه گواهی معتبری از 3 مرکز: اداره کل آموزش مداوم وزارت بهداشت ، انجمن ژنتیک ایران و انستیتو پاستور ایران اعطاء می گردد.
کارگاه تئوری و عملی آموزش DNA SIS MAX 3.0 در علوم پزشکی تاریخ 22 و21 اسفند ماه 92 | ورود/ایجاد حساب کاربری [3] | 0 نظر ارسال شده است
ما در قبال نظرات پاسخگو نیستیم.
لینک های مرتبط
  [1] https://irmolmednet.ir/html/index.php?name=News&file=article&sid=134
  [2] https://irmolmednet.ir/html/index.php?name=News&catid=&topic=1
  [3] https://irmolmednet.ir/html/user.php