هفتمین کارگاه آموزشی، تئوری و عملی بیوانفورماتیک [1]

نوشته شده توسط : kasra در تاریخ یكشنبه، ۱۳ خرداد ۱۳۸۶
Workshops [2]
شبکه پزشکی مولکولی کشور در نظر دارد هفتمین کارگاه آموزشی، تئوری و عملی بیوانفورماتیک خود را به مدت 5 روز از تاریخ 3 لغایت 7 تیر ماه سالجاری در انستیتو پاستور ایران برگزار نماید.
لذا خواهشمند است با توجه به محدودیت تعداد افراد شرکت کننده در کارگاه و تعدد مراکز تحقیقاتی عضو، حداکثر 1 نفر را تا تاریخ شنبه 26/3/86 به ترتیب اولویت و تخصص هر فرد به دبیرخانه شبکه معرفی فرمائید.
لازم به ذکر است، فرد معرفی شده می بایست حداقل کارشناس ارشد بوده و در حال انجام تحقیقات مولکولی و یا هدایت پروژه های مرتبط باشد.
در ضمن، به پیوست فرم مشخصات افراد شرکت کننده ضمیمه می باشد که می بایست توسط فرد معرفی شده تکمیل به همراه CV به این دبیرخانه از طریق Email: molworkshop@gmail.com ارسال گردد.
بدیهی است ارسال فرم مشخصات، دلیل بر ثبت نام فرد معرفی شده نبوده و بر اساس سهمیه بندی مراکز و نظر نهایی دبیرکارگاه برای افراد منتخب دعوتنامه نهایی ارسال خواهد گردید، که فرد دعوت شده می بایست مبلغ 500 هزار ریال (پنجاه هزار تومان) جهت صدور گواهی و هزینه های جاری 5 روز کارگاه به حساب شماره 90119 بانک ملی شعبه پاستور و بنام درآمدهای اختصاصی انستیتو پاستور ایران واریز و اصل فیش را به دبیرخانه شبکه تحویل نماید.
تلفکس دبیرخانه: 66954324-021
Email:molworkshop@gmail.com
هفتمین کارگاه آموزشی، تئوری و عملی بیوانفورماتیک | ورود/ایجاد حساب کاربری [3] | 0 نظر ارسال شده است
ما در قبال نظرات پاسخگو نیستیم.
لینک های مرتبط
  [1] https://irmolmednet.ir/html/index.php?name=News&file=article&sid=13
  [2] https://irmolmednet.ir/html/index.php?name=News&catid=&topic=5
  [3] https://irmolmednet.ir/html/user.php