کارگاه جامع از ژن تا پروتئین (کلونینگ، بیان، بررسی بیان و تخلیص پروتئین های نوترکیب) [1]

نوشته شده توسط : ahmadvand در تاریخ دوشنبه، ۲۵ شهریور ۱۳۹۲
News [2]
شبکه پزشکی مولکولی کشور در نظر دارد با همکاری انجمنهای ژنتیک ایران و بیوتکنولوژی ایران کارگاه 5 روزه ای تحت عنوان: آموزش جامع از ژن تا پروتئین(کلونینگ، بیان، بررسی بیان و تخلیص پروتئین های نوترکیب) را از تاریخ 9 لغایت 13 آبان ماه 92 برگزار نمایید.

مقدمه:
امروزه مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی به عنوان یک رکن اساسی در پژوهش های پایه ای در بیولوژی مورد نظر قرار گرفته لذا لازم است هر پژوهشگر در حوزه بیولوژی با اصول و قواعد اولیه این تکنیک ها با روشی کاملا دسته بندی شده و کاربردی آشنا باشد. همچنین علاوه بر توجهی که به تکنیک های مهندسی ژنتیک در بخش پژوهشی شده است، امروزه این علم به یکی از بخش های قابل توجه در صنعت مبدل شده است به نحوی که در کشور ما نیز به عنوان یک روش جهت تولید ثروت و کسب درآمد و اشتغال زایی در غالب بنگاه های کوچک زود بازده مطرح می باشد. در بیشتر کارگاه هایی که در این زمینه برگزار می شود تنها بر کلون کردن ژن ها تأکید می شود و موضوع به صورت ناکامل ارائه می گردد.

به این جهت برگزارکننده کارگاه فوق به این موضوع توجه داشته و کارگاه جامعی را با اهداف زیر طرح ریزی نموده است:
1. دسته بندی مناسب و کاربردی مقدمات علم بیوتکنولوژی در ذهن شرکت کنندگان
2. ایجاد انگیزه در دانشجویان برای ورود به علم بیوتکنولوژی و افزایش اعتماد به نفس برای ورود به بازار بیوتکنولوژی
3. ایجاد انگیزه برای انجام فعالیت های پژوهشی در زمینه بیوتکنولوژی
4. ارائه تمام مباحث و تکنیک های مورد استفاده در بحث مهندسی ژن
5. ارائه تمام مباحث و تکنیک های مورد استفاده در بحث بیان پروتئین های نوترکیب و روش های شناسایی و تأیید آنها
6. ارائه تمام مباحث و تکنیک های مورد استفاده در بحث تخلیص پروتئین های نوترکیب

سرفصلهای کارگاه:

1. مهندسی ژنتیک و بیان نوترکیب پروتئین ها در سیستم های بیانی مختلف (تئوری سیستم های پستانداران، مخمری و حشره)
2. کلون سازی ژنها در سیستم بیانی باکتریایی (شامل طراحی پروژه، طراحی پرایمر، RT-PCR، تخلیص پلاسمید، هضم آنزیمی، لیگیشن و ترانسفورماسیون)
3. تأیید کلون شدن ژن (شامل Colony-PCR و تعیین توالی و تفسیر نتایج آن)
4. بیان نوترکیب پروتئین (شامل ترانسفورم کردن پلاسمید نوترکیب در باکتری BL21، القاء با IPTG)
5. بررسی بیان به روش SDS-PAGE
6. تأیید بیان به روش وسترن بلاتینگ
7. تخلیص اولیه پروتئین های نوترکیب با استفاده از ستون های Ni-NTA
8. تخلیص نهایی پروتئین ها با استفاده از روش ژل فیلتراسیون با استفاده از FPLC

زمان برگزاری کارگاه:
13_9 آبان 1392

محل برگزاری کارگاه:
انستیتو پاستور ایران _ بخش بیوتکنولوژی _ آزمایشگاه ونوم و فرآوردههای دارویی

ظرفیت کارگاه:
12 نفر

تلفن ثبت نام:
66954324_021

دارای امتیاز بازآموزی از اداره کل آموزش مداوم وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

توجه مهم:
کارگاه فوق صرفا 12 نفر را به عنوان شرکت کننده می پذیرد.
این کارگاه دارای مصوبه شورای پژوهشی انستیتو پاستور ایران و همچنین دارای تائیدیه از اداره کل آموزش مداوم وزارت بهداشت و گواهی های انجمن ژنتیک ایران و بیوتکنولوژی ایران می باشد.
کارگاه جامع از ژن تا پروتئین (کلونینگ، بیان، بررسی بیان و تخلیص پروتئین های نوترکیب) | ورود/ایجاد حساب کاربری [3] | 0 نظر ارسال شده است
ما در قبال نظرات پاسخگو نیستیم.
لینک های مرتبط
  [1] https://irmolmednet.ir/html/index.php?name=News&file=article&sid=104
  [2] https://irmolmednet.ir/html/index.php?name=News&catid=&topic=1
  [3] https://irmolmednet.ir/html/user.php