کارگاه آشنائی با اصول کشت ویروس [1]

نوشته شده توسط : ahmadvand در تاریخ دوشنبه، ۱۸ شهریور ۱۳۹۲
News [2]

شبکه پزشکی مولکولی کشور با همکاری دو انجمن ژنتیک ایران و بیوتکنولوژی ایران کارگاه 3 روزه ای را تحت عنوان : آشنائی با اصول کشت ویروس، روشهای تیتراسیون ویروس و انجام تستهای Plaque Assay, Neutralization Assay and TCID50 (تئوری – عملی) از تاریخ 5 الی 7 آبان 92 برگزار می نماید.

سرفصلهای کارگاه:

1. مقدمه ای بر کشت سلولی و تهیه سلولهای کانفلوئنت
2. آشنائی با مکانیسم تکثیر ویروس
3. کشت ویروس در مجاورت سلولهای رده پستانداران
4. سنجش تیتر ویروس
5. آزمایش Plague assay
6. TCID50

اهداف کلی کارگاه:

آشنایی با اصول کشت سلولی: از جمله فریز و دفریز کردن سلول، پاساژ سلول ها، تهیه سلولهای کانفلوئنت، شمارش سلول و استفاده از سلول در تست های مختلف
آشنائی با مکانیسم تکثیر ویروس
آشنائی با اصول کشت ویروس: از جمله کشت ویروس در مجاورت سلولهای رده پستانداران، نگهداری ویروس
آشنایی با انواع روش های سنجش تیتراسیون ویروس و مزایا و معایب هریک
انجام تیتراسیون ویروس به روش های TCID50 و Plaque assay
آشنایی با Biosafety در آزمایشگاه ویروس شناسی

هدف اختصاصی کارگاه:
انجام تیتراسیون ویروس به روش های TCID50 و Plaque assay

مراحل انجام کار:

الف) روز اول:
1. اصول کلی کشت سلولی و آماده سازی سلولهای کانفلوئنت
2. آشنای با نحوه استفاده ازسلولهای کانفلوئنت و تئوری تماس سلولها با ویروس
3. آماده سازی ویروس و تهیه رقتهای مختلف
4. شستن سلولها با PBS
5. مجاورت سلولها با رقتهای مختلف ویروس
6. اضافه کردن محیط کشت حاوی آگار به پلیت
7. قرار دادن پلیت در دمای محیط و انتقال ان به انکوباتور

ب) روز دوم
1. طرز تهیه ماده رنگ آمیزی
2. طرز تهیه فیکساتیو
3. فیکس کردن پلیت
4. رنگ آمیزی پلیت
5. شمارش پلاکها
6. سنجش تیتر ویروس

ج) روز سوم
کار عملی شرکت کنندگان مشتمل بر:
1. رنگ آمیزی پلیت
2. شمارش پلاکها
3. سنجش تیتر ویروس

تلفن ثبت نام:66954324_021

توجه:
کارگاه فوق دارای مصوبه و تائیدیه از شورای پژوهشی انستیتو پاستور ایران ، دارای تائیدیه از اداره کل آموزش مداوم وزارت بهداشت و همچنین دارای گواهی معتبر از انجمن های ژنتیک ایران ، بیوتکنولوژی ایران و شبکه پزشکی مولکولی کشور می باشد.کارگاه آشنائی با اصول کشت ویروس | ورود/ایجاد حساب کاربری [3] | 0 نظر ارسال شده است
ما در قبال نظرات پاسخگو نیستیم.
لینک های مرتبط
  [1] https://irmolmednet.ir/html/index.php?name=News&file=article&sid=102
  [2] https://irmolmednet.ir/html/index.php?name=News&catid=&topic=1
  [3] https://irmolmednet.ir/html/user.php