دوره آشنایی با تغییرات و الزامات ISO 9001:2015

اخبار علمی شرکت بین المللی TUV UK& I انگلستان در نظر دارد با همکاری شبکه های تحقیقاتی پزشکی مولکولی و شرق مدیترانه ای ژنومیکس و بیوتکنولوژی سلامت وزارت بهداشت دوره دو روزه آشنایی با تغییرات و الزامات ISO 9001 ورژن 2015 را برگزار نمایید.

توجه : این کارگاه دارای گواهی بین المللی و تاییدیه رسمی شبکه های پزشکی مولکولی و شرق مدیترانه ای وزارت بهداشت می باشند.
نوشته شده توسط Admin در تاریخ سه شنبه، ۲۳ تیر ۱۳۹۴ (3672 بار مطالعه شده است)
[متن کامل...] 'دوره آشنایی با تغییرات و الزامات ISO 9001:2015' (1050 کلمه در ادامه متن)  ارسال به دوستان نسخه چاپی

کارگاه تئوری و عملی " مهندسی ژنتیک (همسانه سازی آنالوگ اریتروپوئتین) در اشرشیاکولی"

اخبار علمی شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی وزارت بهداشت (صادر کننده گواهی های رسمی، آموزشی معتبر در کشور) در نظر دارد از تاریخ 29 لغایت31 مردادماه 94 کارگاه تئوری و عملی " مهندسی ژنتیک (همسانه سازی آنالوگ اریتروپوئتین) در اشرشیاکولی" را برگزار نماید.

توجه : کارگاه فوق دارای تائیدیه و گواهی رسمی از معاونت آموزشی اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی وزارت بهداشت ، گواهی رسمی معتبر از شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی وزارت بهداشت به دو زبان فارسی و انگلیسی و همچنین تاییدیه شورای پ‍وهشی انستیتو پاستور ایران می باشد.
نوشته شده توسط Admin در تاریخ دوشنبه، ۰۸ تیر ۱۳۹۴ (4343 بار مطالعه شده است)
[متن کامل...] 'کارگاه تئوری و عملی " مهندسی ژنتیک (همسانه سازی آنالوگ اریتروپوئتین) در اشرشیاکولی"' (5469 کلمه در ادامه متن)  ارسال به دوستان نسخه چاپی

کارگاه ”روشهای پیشرفته تجزیه دستگاهی در آزمایشگاه های کنترل کیفی دارو و غذا و بیوتکنولوژی”

اخبار علمی شبکه های تحقیقاتی پزشکی مولکولی و شرق مدیترانه ای ژنومیکس و بیوتکنولوژی سلامت وزارت بهداشت(صادر کنندگان گواهی های رسمی، آموزشی معتبر در کشور) در نظر دارند با همکاری هم از تاریخ30 تیر لغایت1 تیر ماه 94 کارگاه ”روشهای پیشرفته تجزیه دستگاهی در آزمایشگاه های کنترل کیفی دارو و غذا و بیوتکنولوژی” را برگزار نمایند.


نوشته شده توسط Admin در تاریخ دوشنبه، ۰۸ تیر ۱۳۹۴ (4952 بار مطالعه شده است)
[متن کامل...] 'کارگاه ”روشهای پیشرفته تجزیه دستگاهی در آزمایشگاه های کنترل کیفی دارو و غذا و بیوتکنولوژی”' (2064 کلمه در ادامه متن)  ارسال به دوستان نسخه چاپی

روشهای تجزیه دستگاهی در آزمایشگاه های کنترل کیفی دارو و غذا و بیوتکنولوژی

اخبار علمی شبکه های تحقیقاتی پزشکی مولکولی و شرق مدیترانه ای ژنومیکس و بیوتکنولوژی سلامت وزارت بهداشت(صادر کنندگان گواهی های رسمی، آموزشی معتبر در کشور) در نظر دارند با همکاری هم از تاریخ 9 لغایت10 خرداد ماه 94 کارگاه "روشهای تجزیه دستگاهی در آزمایشگاه های کنترل کیفی دارو و غذا و بیوتکنولوژی" را برگزار نمایند.


نوشته شده توسط Admin در تاریخ دوشنبه، ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ (3128 بار مطالعه شده است)
[متن کامل...] 'روشهای تجزیه دستگاهی در آزمایشگاه های کنترل کیفی دارو و غذا و بیوتکنولوژی' (936 کلمه در ادامه متن)  ارسال به دوستان نسخه چاپی

پنجمین دوره کارگاه Validation_GLP_GMP و ممیزی داخلی بر مبنای ایزو 13485

اخبار علمی شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی وزارت بهداشت( صادر کننده گواهی های آموزشی معتبر در کشور) در نظر دارد در راستای اهداف و رسالت آموزشی خود جهت سرعت بخشیدن به ارتقاء سطح علمی، تحقیقاتی و تکنیکی متخصصین آزمایشگاهی و دارویی و همچنین ارتقاء سطح کمی و کیفی دانش آنها از تاریخ 22 الی 24 اردیبهشت ماه 1394 پنجمین دوره کارگاه Validation_GLP_GMP و ممیزی داخلی بر مبنای ایزو 13485 " را با همکاری انستیتو پاستور ایران و شرکت بین المللی TUV UK&I انگلستان برگزار نماید.


نوشته شده توسط Admin در تاریخ سه شنبه، ۲۵ فروردین ۱۳۹۴ (3925 بار مطالعه شده است)
[متن کامل...] 'پنجمین دوره کارگاه Validation_GLP_GMP و ممیزی داخلی بر مبنای ایزو 13485 ' (3951 کلمه در ادامه متن)  ارسال به دوستان نسخه چاپی

اولین دوره تحلیل داده های امیک در نرم افزار R

اخبار علمی شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی وزارت بهداشت (صادر کننده گواهی های رسمی، آموزشی معتبر در کشور) در نظر دارد از تاریخ 19لغایت21 اردیبهشت ماه 94 کارگاه تئوری و عملی " تحلیل داده های امیک در نرم افزار R " را برگزار نماید.


نوشته شده توسط Admin در تاریخ دوشنبه، ۲۴ فروردین ۱۳۹۴ (6379 بار مطالعه شده است)
[متن کامل...] 'اولین دوره تحلیل داده های امیک در نرم افزار R' (4619 کلمه در ادامه متن)  ارسال به دوستان نسخه چاپی

دومین دوره اصول استفاده از روش HRM در مطالعات ژنتیک و اپی ژنتیک

اخبار علمی شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی وزارت بهداشت (صادر کننده گواهی های رسمی . آموزشی معتبر در کشور) در نظر دارد از تاریخ 20 لغایت21 اسفند ماه 93 کارگاه تئوری و عملی " اصول استفاده از روش HRM در مطالعات ژنتیک و اپی ژنتیک " را برگزار نماید.

توجه : کارگاه فوق دارای تائیدیه و گواهی رسمی از معاونت آموزشی اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی وزارت بهداشت و گواهی رسمی معتبر از شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی وزارت بهداشت به دو زبان فارسی و انگلیسی و تاییدیه شورای پژوهشی انستیو پاستور ایران
می باشد.

نوشته شده توسط Admin در تاریخ سه شنبه، ۰۵ اسفند ۱۳۹۳ (4084 بار مطالعه شده است)
[متن کامل...] 'دومین دوره اصول استفاده از روش HRM در مطالعات ژنتیک و اپی ژنتیک ' (4963 کلمه در ادامه متن)  ارسال به دوستان نسخه چاپی

بیستمین دوره آموزش تئوری و عملی بیوانفورماتیک در علوم پزشکی

اخبار علمی شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی وزارت بهداشت(صادر کننده گواهی های آموزشی معتبر در کشور)در نظر دارد " بیستمین دوره آموزش تئوری و عملی بیوانفورماتیک در علوم پزشکی" را از تاریخ 17 الی19 اسفند 1393 برگزار نماید.


توجه : کارگاه فوق دارای تائیدیه و گواهی رسمی از معاونت آموزشی اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی وزارت بهداشت ، گواهی رسمی معتبر از شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی وزارت بهداشت به دو زبان فارسی و انگلیسی و همچنین تاییدیه شورای پ‍وهشی انستیتو پاستور ایران می باشد.
نوشته شده توسط ahmadvand در تاریخ یكشنبه، ۱۲ بهمن ۱۳۹۳ (5839 بار مطالعه شده است)
[متن کامل...] 'بیستمین دوره آموزش تئوری و عملی بیوانفورماتیک در علوم پزشکی' (7751 کلمه در ادامه متن)  ارسال به دوستان نسخه چاپی

گارگاه فیلوژنی مولکولی و آنالیزهای تکاملی مرتبط با آن; تئوری/عملی

اخبار علمی شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی وزارت بهداشت(صادر کننده گواهی های آموزشی معتبر در کشور)در نظر دارد گارگاه " فیلوژنی مولکولی و آنالیزهای تکاملی مرتبط با آن" را از تاریخ 23 الی24 بهمن 1393 برگزار نماید.

توجه : کارگاه فوق دارای تائیدیه و گواهی رسمی از شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی وزارت بهداشت به دو زبان فارسی و انگلیسی می باشد.
همچنین ،CD برنامه های کاربردی این دوره ارائه می گردد.

نوشته شده توسط ahmadvand در تاریخ سه شنبه، ۰۷ بهمن ۱۳۹۳ (4151 بار مطالعه شده است)
[متن کامل...] 'گارگاه فیلوژنی مولکولی و آنالیزهای تکاملی مرتبط با آن; تئوری/عملی' (3059 کلمه در ادامه متن)  ارسال به دوستان نسخه چاپی

اولین دوره "کارگاه ساخت کتابخانه آنتی بادی انسانی"

اخبار علمی
شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی وزارت بهداشت(صادر کننده گواهی های آموزشی معتبر در کشور)در نظر دارد اولین دوره " کارگاه ساخت کتابخانه آنتی بادی انسانی " را از تاریخ 14 لغایت 17 بهمن 1393 برگزار نماید.

توجه : کارگاه فوق دارای تائیدیه و گواهی رسمی از معاونت آموزشی اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی وزارت بهداشت و گواهی رسمی معتبر از شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی وزارت بهداشت به دو زبان فارسی و انگلیسی می باشد.
نوشته شده توسط ahmadvand در تاریخ شنبه، ۲۰ دی ۱۳۹۳ (5491 بار مطالعه شده است)
[متن کامل...] 'اولین دوره "کارگاه ساخت کتابخانه آنتی بادی انسانی"' (8710 کلمه در ادامه متن)  ارسال به دوستان نسخه چاپی

<   1234567891011121314151617181920212223   >


معرفی شبکه

صفحه نخست

درباره شبکه
اهداف
رسالت (ماموریت)
اولویت ها

برنامه استراتژیک
اساسنامه (جدید)
اعضا شبکه
آمار

آخرین اخبار
· کارگاه مهندسی ژنتیک اول و دوم آذر 1401 (دوشنبه، ۲۳ آبان ۱۴۰۱)
· نهمین دوره آنلاین برنامه کشوری " تربیت زیست پژوهشگر" (شنبه، ۱۸ دی ۱۴۰۰)
· از ژن تا درمان (2) (سه شنبه، ۰۵ مرداد ۱۴۰۰)
· هشتمین دوره آنلاین برنامه کشوری " تربیت زیست پژوهشگر" (شنبه، ۲۸ فروردین ۱۴۰۰)
· آشنایی با روشهای سلولی مولکولی، تولید داروهای بیولوژیک و کاربرد آنها در درمان ( از ژن تا درمان) (سه شنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۹)
مجمع عمومی
دستورالعمل برگزاری مجمع عمومی
ارکان شبکه

شبکه پزشکی مولکولی کشور زیر نظر معاونت تحقیقات و فناوری بوده و ارکان آن شامل ساختار ذیل است:

اعضاء شبکه

شورای راهبردی 

رئیس شبکه 

دبیرخانه  

شورای پژوهشی- آموزشی

فعالیت های شبکه

 زیرساختاری
 ستادی و اجرایی
 آموزشی

ابزار و امکانات سایت
· مدیریت سایت
· ثبت نام و ایجاد کاربر جدید
· فرم ها و گزارش ها
· سوالات پرسیده شده
· فهرست کاربران
· اخبار
· معرفی ما به دوستانتان
· انتقادات و پیشنهادها
· جستجو پیشرفته
· گزارش ها و مقالات علمی
· آمار مشاهدات
· ارسال خبر
· عناوین
· لیست برگزیده
· پیوندها
· خروج
پذیرش طرح

شرایط پذیرش طرح

اهداف پذیرش طرح

اولویت های تحقیقاتی
گردش کار بررسی طرح

شاخص های انتخاب طرح

پرسشنامه طرح های تحقیقاتی 
راهنمای نگارش طرح

ارتباط با شبکه

دبیرخانه شبکه پزشکی مولکولی ایران از سال 1379 و بنابر صلاح دید معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در انستیتو پاستور ایران مستقر می باشد.
کلیه علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره واتساپ دبیرخانه شبکه 09373022275 یا به آدرس پست الکترونیکی شبکه molmednet@gmail.com تماس حاصل نمایند.Copyright© 2008-2023 Iranian Molecular Medicine Network
Webmaster: Dr. Kasra Esfahani