نهمین دوره آنلاین برنامه کشوری " تربیت زیست پژوهشگر"
در تاریخ شنبه، ۱۸ دی ۱۴۰۰ توسط kasra

اخبار شبکه شبکه پزشکی مولکولی، نهمین دوره آنلاین برنامه کشوری " تربیت زیست پژوهشگر" را به صورت وبینار فشرده برگزار می کند.


پکیج شماره 1
برنامه 1-1: تکنیک های استخراج DNA از خون، بافت، سلول و بلوک پارافینه (3 ساعت)

سرفصل دوره:
- آشنایی با DNA
- روشهای دستی استخراج با فنل کلروفرم از خون
- روش دستی نمک زدایی از خون
- روش استفاده از فیلتر برای بافت
- استخراج از بلوک پارافینه
تاریخ اجرا: 18 بهمن
ساعت: 13:30 الی 16:30
نرم افزار مورد استفاده: اسکایپ
هزینه این برنامه: 120 هزار تومان

برنامه 2-1: تکنیک های استخراج RNA از خون، بافت، سلول و بلوک پارافینه (3 ساعت)
سرفصل دوره:
- آشنایی با RNA
- روش دستی استخراج با ترایزول
- استفاده از کیت استخراج از خون
- استخراج از بافت یا سلول
- استخراج از بلوک پارافینه
تاریخ اجرا: 19 بهمن
ساعت: 13:30 الی 16:30
نرم افزار مورد استفاده: اسکایپ
هزینه این برنامه: 120 هزار تومان

برنامه 3-1: الکتروفورز و انواع آن (3 ساعت)
سرفصل دوره:
- آشنایی با اصول الکتروفورز
- انواع الکتروفورز
PAGE-
SDS_PAGE-
SSCP-
Capillary Electrophoresis-
تاریخ اجرا: 20 بهمن
ساعت: 13:30 الی 17:00
نرم افزار مورد استفاده: اسکایپ
هزینه این برنامه: 130 هزار تومان

برنامه 4-1: اصول و مبانی طراحی پرایمر برای PCR (3 ساعت)
سرفصل دوره:
- مشخصات پرایمر
- طراحی پرایمر با NCBI
- طراحی پرایمر با نرم افزار Generunner
- آشنایی با Prism3
- آشنایی با Allele ID
- آشنایی با Oligo7
تاریخ اجرا: 23 بهمن
ساعت: 13:30 الی 17:00
نرم افزار مورد استفاده: اسکایپ
هزینه این برنامه: 130 هزار تومان
توجه: هزینه کل این پکیج 500 هزار تومان است.
* کسانی که برای اولین بار در دوره های ما شرکت میکنند و همچنین کل پکیج را ثبت نام کنند، با احتساب 20 درصد تخفیف بیشتر مبلغ 400 هزار تومان می پردازند.
** کسانی که در دوره های آنلاین سال گذشته شرکت نموده اند و از اعضای قدیمی می باشند، با احتساب 30 درصد تخفیف مبلغ 350 هزار تومان پرداخت می نمایند.
*** هر 4 برنامه این پکیج دارای گواهینامه های جداگانه خواهد بود، که با مهر و امضا و لوگوی وزارت بهداشت و شبکه پزشکی مولکولی ایران صادر می گردد.
**** تمامی فیلم های دوره ضبط و در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد.
***** این دوره و عنوان های آن در انحصار شبکه پزشکی مولکولی وزارت بهداشت می باشد.
لذا، هرگونه سوء استفاده از فیلم ها و اسلایدهای این دوره، پیگرد قانونی دارد.
................................................................................................................................................................................

پکیج شماره 2
برنامه 1-2: مبانی PCR و انواع آن (4 ساعت)
سرفصل دوره:
اصول PCR
Conventional PCR
Nested-PCR
Touch down PCR
RFLP
Colony PCR
ARMs
تاریخ اجرا: 24 بهمن
ساعت: 13:30 الی 17:30
نرم افزار مورد استفاده: اسکایپ
هزینه این برنامه: 130 هزار تومان

برنامه 2-2: PCR نیمه کمی و Real Time PCR بیان ژن (4 ساعت)

سرفصل دوره:
سنتز cDNA
RT-PCR
اصول و مبانی Real Time PCR
بررسی میزان بیان ژن
آنالیز نتایج
تاریخ اجرا: 25 بهمن
ساعت: 13:30 الی 17:30
نرم افزار مورد استفاده: اسکایپ
هزینه این برنامه: 150هزار تومان

برنامه 3-2 : مهندسی ژنتیک و کلونینگ ( 4 ساعت)
سر فصل دوره:
- مروری بر مهندسی ژنتیک
- آشنایی با انزیم های برش
- اصول کلونینگ
- انواع وکتورهای بیان
تاریخ اجرا: 27 بهمن
ساعت: 13:30 الی 17:30
نرم افزار مورد استفاده: اسکایپ
هزینه این برنامه: 150 هزار تومان
برنامه 4-2: کشت باکتری و ترانسفوماسیون (4 ساعت)

سرفصل دوره:
- آشنایی با انواع باکتری های کشت پلاسمید
- محیط های کشت باکتری
- آنتی بیوتیک های باکتریایی
- مستعد نمودن باکتری
- ترانسفورم کردن
تاریخ اجرا: 30 بهمن
ساعت: 13:30 الی 17:30
نرم افزار مورد استفاده: اسکایپ
هزینه این برنامه: 150 هزار تومان
توجه: هزینه کل این پکیج 560 هزار تومان است.
* کسانی که برای اولین بار در دوره های ما شرکت میکنند و همچنین کل پکیج را ثبت نام کنند، با احتساب 20 درصد تخفیف بیشتر مبلغ 448 هزار تومان می پردازند.
** کسانی که در دوره های آنلاین سال گذشته شرکت نموده اند و از اعضای قدیمی می باشند، با احتساب 30 درصد تخفیف مبلغ 392 هزار تومان پرداخت می نمایند.
*** هر 4 برنامه این پکیج دارای گواهینامه های جداگانه خواهد بود، که با مهر و امضا و لوگوی وزارت بهداشت و شبکه پزشکی مولکولی ایران صادر می گردد.
**** تمامی فیلم های دوره ضبط و در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد.
***** این دوره و عنوان های آن در انحصار شبکه پزشکی مولکولی وزارت بهداشت می باشد.
لذا، هرگونه سوء استفاده از فیلم ها و اسلایدهای این دوره، پیگرد قانونی دارد.

.........................................................................................................................................................
پکیج شماره 3:
برنامه 1-3: کشت سلول مقدماتی (3 ساعت)
سرفصل دوره:
- آشنایی با اصول کار در اتاق کشت
- ایمنی زیستی
- وسایل اتاق کشت
- انواع رده های سلولی
- دفریز کردن
- پاساژ سلول
- فریز سلول
تاریخ اجرا: 1 اسفند
ساعت: 13:30 الی 16:30
نرم افزار مورد استفاده: اسکایپ
هزینه این برنامه: 130 هزار تومان
برنامه 2-3: کشت سلول پیشرفته (3 ساعت)

سرفصل دوره:
شمارش سلول
MTT
سنجش اپوپتوز
FACS
فلوسلیتومتری
تاریخ اجرا: 2 اسفند
ساعت: 13:30 الی 16:30
نرم افزار مورد استفاده: اسکایپ
هزینه این برنامه: 150 هزار تومان

برنامه 3-3: ویرایش ژنی با سیستم کریسپر ( 6 ساعت)
سرفصل دوره:
- آشنایی با سیستمهای ویرایش ژنی
- طراحی sgRNA
- تکنیک های FACS
- انتخاب انتی بیوتیکی
RNA Editing
Single cell colony
تاریخ اجرا: 3 و 4 اسفند
ساعت: 13:30 الی 16:30
نرم افزار مورد استفاده: اسکایپ
هزینه این برنامه: 200 هزار تومان
توجه: هزینه کل این پکیج 480هزار تومان است.
* کسانی که برای اولین بار در دوره های ما شرکت میکنند و همچنین کل پکیج را ثبت نام کنند، با احتساب 20 درصد تخفیف بیشتر مبلغ 384 هزار تومان می پردازند.
** کسانی که در دوره های آنلاین سال گذشته شرکت نموده اند و از اعضای قدیمی می باشند، با احتساب 30 درصد تخفیف مبلغ 336 هزار تومان پرداخت می نمایند.
*** هر 3 برنامه این پکیج دارای گواهینامه های جداگانه خواهد بود، که با مهر و امضا و لوگوی وزارت بهداشت و شبکه پزشکی مولکولی ایران صادر می گردد.
**** تمامی فیلم های دوره ضبط و در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد.
***** این دوره و عنوان های آن در انحصار شبکه پزشکی مولکولی وزارت بهداشت می باشد.
لذا، هرگونه سوء استفاده از فیلم ها و اسلایدهای این دوره، پیگرد قانونی دارد.
.........................................................................................................................................................
گروه های هدف:
کلیه دانشجویان و فارغ التحصیلان مقاطع مختلف رشته های:
زیست شناسی پزشکی مولکولی
ژنتیک انسانی ژنتیک پزشکی
سلولی مولکولی علوم آزمایشگاهی
بیوتکنولوژی پزشکی بیوشیمی
پزشکی علوم پایه

نهمین دوره آنلاین برنامه کشوری " تربیت زیست پژوهشگر" | ورود/ایجاد حساب کاربری | 0 نظر ارسال شده است
ما در قبال نظرات پاسخگو نیستیم.

معرفی شبکه

صفحه نخست

درباره شبکه
اهداف
رسالت (ماموریت)
اولویت ها

برنامه استراتژیک
اساسنامه (جدید)
اعضا شبکه
آمار

آخرین اخبار
· کارگاه مهندسی ژنتیک اول و دوم آذر 1401 (دوشنبه، ۲۳ آبان ۱۴۰۱)
· نهمین دوره آنلاین برنامه کشوری " تربیت زیست پژوهشگر" (شنبه، ۱۸ دی ۱۴۰۰)
· از ژن تا درمان (2) (سه شنبه، ۰۵ مرداد ۱۴۰۰)
· هشتمین دوره آنلاین برنامه کشوری " تربیت زیست پژوهشگر" (شنبه، ۲۸ فروردین ۱۴۰۰)
· آشنایی با روشهای سلولی مولکولی، تولید داروهای بیولوژیک و کاربرد آنها در درمان ( از ژن تا درمان) (سه شنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۹)
مجمع عمومی
دستورالعمل برگزاری مجمع عمومی
ارکان شبکه

شبکه پزشکی مولکولی کشور زیر نظر معاونت تحقیقات و فناوری بوده و ارکان آن شامل ساختار ذیل است:

اعضاء شبکه

شورای راهبردی 

رئیس شبکه 

دبیرخانه  

شورای پژوهشی- آموزشی

فعالیت های شبکه

 زیرساختاری
 ستادی و اجرایی
 آموزشی

ابزار و امکانات سایت
· مدیریت سایت
· ثبت نام و ایجاد کاربر جدید
· فرم ها و گزارش ها
· سوالات پرسیده شده
· فهرست کاربران
· اخبار
· معرفی ما به دوستانتان
· انتقادات و پیشنهادها
· جستجو پیشرفته
· گزارش ها و مقالات علمی
· آمار مشاهدات
· ارسال خبر
· عناوین
· لیست برگزیده
· پیوندها
· خروج
پذیرش طرح

شرایط پذیرش طرح

اهداف پذیرش طرح

اولویت های تحقیقاتی
گردش کار بررسی طرح

شاخص های انتخاب طرح

پرسشنامه طرح های تحقیقاتی 
راهنمای نگارش طرح

ارتباط با شبکه

دبیرخانه شبکه پزشکی مولکولی ایران از سال 1379 و بنابر صلاح دید معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در انستیتو پاستور ایران مستقر می باشد.
کلیه علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره واتساپ دبیرخانه شبکه 09373022275 یا به آدرس پست الکترونیکی شبکه molmednet@gmail.com تماس حاصل نمایند.Copyright© 2008-2023 Iranian Molecular Medicine Network
Webmaster: Dr. Kasra Esfahani