از ژن تا درمان (2) [1]

نوشته شده توسط : Admin در تاریخ سه شنبه، ۰۵ مرداد ۱۴۰۰
News [2]
شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، در راستای اهداف و رسالت آموزشی خود، برنامه ای جامع، کامل، مقرون به صرفه و البته در قالب فرمت دانشگاهی جهت تمامی طیف ها ( اعم از دانشجویان، محققان و پژوهشگران) را ارائه می نماید.
دومین دوره کارآموزی تئوری و عملی آنلاین آشنایی با روش های سلولی مولکولی و کاربرد آنها در درمان

........................................................................................................................


پکیج شماره 1

برنامه 1-1:
 آنالیز داده های بیانی میکرواری با استفاده از نرم افزار R
آنالیز داده های ترنسکریپتومیکس (میکرواری و RNA-seq) با
استفاده از نرم افزار R

 سرفصل ها:
- معرفی پایگاههای حاوی اطلاعات بیانی مانند GEO
- آنالیز مقایسه ای اطلاعات بیانی سلولهای مختلف با استفاده از ابزارهای آنلاین مانند GEO2R
- معرفی نرم افزار R
- معرفی Bioconductor
- آشنایی با نرمال سازی داده های بیانی و نحوه انجام آن
- بررسی کیفیت دادههای بیانی با انالیز QC
- مقایسه داده های بیانی و بافت ژن های دارای بیان متفاوت در رده های سلولی
- بافت مسیرها و شبکه های بیولوژیکی مرتبط با ژنهای دارای تفاوت بیان رده های سلولی

تاریخ های این برنامه: 10،8،6،3 شهریور
طول دوره: 7 جلسه (14 ساعت)
ساعات برگزاری: طبق جدول زمان بندی ارائه شده
مدرس: خانم دکتر فرزانه محمدی( علوم پزشکی اصفهان)
هزینه: 280 هزار تومان

برنامه 2-1:
 آشنایی با NGS کلینیکال و روشهای آنالیز داده
 سرفصل ها:
- آشنایی با روش های تعیین توالی
- معرفی تکنولوژی های مختلف NGS
- آشنایی با کاربردها، معایب و مزایای تکنولوژی های مختلف NGS
- معرفی (whole exome sequencing)WES و کاربرد آن در بررسی بیماری های ژنتیک
- آشنایی با اصول آنالیز نتایج NGS کلینیکی
- آشنایی با اصول گزارش نویسی بالینی

تاریخ های این برنامه: 11،9،7 شهریور
طول دوره: 6 جلسه (12 ساعت)
ساعات برگزاری: طبق جدول زمان بندی ارائه شده
مدرس: خانم دکتر فرزانه محمدی( علوم پزشکی اصفهان)
هزینه: 240 هزار تومان

توجه مهم:
هزینه کل این پکیج 520 هزار تومان می باشد. (یعنی 2 کارگاه)
کسانی که کل پکیج را ثبت نام کنند، با احتساب 20 درصد تخفیف بیشتر مبلغ 416 هزار تومان می پردازند.

........................................................................................................................

پکیج شماره 2
برنامه1-2:
مبانی اپی ژنتیک

سرفصل ها:
- DNAمتیلاسیون
- تغییرات هیستونی
- Non-Coding RNA

تاریخ این برنامه: 13 شهریور
طول دوره: 2 جلسه (4 ساعت)
ساعات برگزاری: طبق جدول زمان بندی ارائه شده
مدرس: خانم دکتر معصومه عزیزی
هزینه: 125 هزار تومان

برنامه2-2:
روش های اندازه گیری تغییرات اپی ژنتیک

سرفصل ها:
- نحوه طراحی پرایمرهای اختصاصی بررسی متیلاسیون
- Bisulfite Sequencing ،HRM،MSP
- روشهای آنزیمی تعیین متیلاسیون و
Pyrosequencing
و بررسی تغییرات هیستونی

تاریخ این برنامه: 15 شهریور
طول دوره: 2 جلسه (4 ساعت)
ساعات برگزاری: طبق جدول زمان بندی ارائه شده
مدرس: خانم دکتر معصومه عزیزی
هزینه: 125 هزار تومان

برنامه3-2:
هدف گیری سیستم اپی ژنتیک جهت درمان سرطان

سرفصل ها:
- هدف گیری آنزیم های سیستم اپی ژنتیک
- استفاده از سیستمCrispr
- استفاده ازهاmiRNA

تاریخ این برنامه: 17 شهریور
طول دوره: 2 جلسه (4 ساعت)
ساعات برگزاری: طبق جدول زمان بندی ارائه شده
مدرس: خانم دکتر معصومه عزیزی
هزینه: 125 هزار تومان

برنامه4-2:
- تجزیه و تحلیل پیشرفته داده های Real-Time PCR در حوزه تحقیقات، تشخیص و کلینیک

سرفصل ها:
- مبانی پایه RT-PCRو Q-RT-PCR
- تعریف آزمایش و اصول طراحی پرایمر و پروب برای مطالعات مختلف
- آشنایی با محیط های نرم افزاری Real-Time PCR
- طراحی، آنالیز و تفسیر داده های سنجش بیان نسبی ژنها
- انتخاب ژنهای Housekeeping مناسب برای مطالعات بیان ژن
- طراحی و تفسیر آزمایشات سنجش کیفی (-/+) و سنجش کمی تیتر پاتوژن ها (HBV, HCV, HSV,)
- تعیین ژنوتیپ پاتوژن ها (HBV، HCV و HPV) به روش End point genotyping و Multiplex PCR
- شناسایی SNPs و تعیین هموزیگوسیتی و هتروزیگوسیتی
- طراحی آزمون HRM و ارزیابی موتاسیون های ناشناخته (Gene scanning)
- طرح آزمایشات TaqMan SNP Genotyping Assay
- الگوریتم ها و مدل های مختلف تجزیه و تحلیل داده ها

تاریخ های این برنامه:14 و 16 شهریور
طول دوره: 4 جلسه (8 ساعت)
ساعات برگزاری: طبق جدول زمان بندی ارائه شده
مدرس: آقای دکتر سلامی (دانشگاه تهران)
هزینه: 200 هزار تومان

برنامه 5-2:
ممیزی داخلی و مبانی کیفیت و اصول استقرار سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاههای پزشکی (1)

سرفصل ها:
- مبانی کیفیت و آشنایی با الزامات استاندارد ISO15189
- مدیریت خطا و عدم انطباق
- اصول مستند سازی و الزامات مدیریت فرایند
- تاریخ این برنامه: 18 شهریور

طول دوره: 1 جلسه (6 ساعت)
ساعات برگزاری: طبق جدول زمان بندی ارائه شده
مدرس: آقای مهندس فرهاد – آقای دکتر ناظم الحسینی ( با همکاری مرکز تحقیقات انسانی نور دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله)
هزینه: 150 هزار تومان

توجه مهم:
هزینه کل این پکیج 725 هزار تومان می باشد. (یعنی 5 کارگاه)
کسانی که کل پکیج را ثبت نام کنند، با احتساب 20 درصد تخفیف بیشتر مبلغ 580 هزار تومان می پردازند.

........................................................................................................................

پکیج شماره 3
برنامه 1-3:
جایگاه زیست سازگاری در مهندسی بافت

سرفصل ها:
۱-زیست سازگاری در مهندسی بافت
۲-بیومتریال های زیست سازگار
۳- مروری بر نکات مهم در set upآزمون سمیت سلولی
۴-روش بررسی سمیت سلولی
۵-آشنایی با آزمون حیوانی تحریک زایی
۶-آنالیز داده ها

تاریخ های این برنامه: 21 و 23 شهریور
طول دوره: 2 جلسه (8 ساعت)
ساعات برگزاری: طبق جدول زمان بندی ارائه شده
مدرس: دکتر امیر امان زاده
هزینه: 140 هزار تومان

برنامه2-3:
ترسیم شبکه های تنظیمی RNA های غیر کد کننده با استفاده از ابزارهای بیوانفورماتیکی
سرفصل ها:
1- تعیین LNC های درگیر در سرطان و سایر بیماریها
2- آنالیز اهداف LNC ها منظور بافت هایی که درگیرند در مورد این LNC ها مانند مورد زیر با استفاده از سایت UCSC genome browserو NONCOD
3- بررسی ارتباطLNCها با microRNA ها با استفاده از نرم افزار Starbase 2 یا نرم افزارهای دیگر و با توجه به سیستم Overlap بین آنها انتخاب microRNA های مربوط به LNC ها
4- مشخص کردن میزان بیان microRNA ها با استفاده از نرم افزار HMDD
5- استفاده از نرم افزارهای آنلاین مانند CHIPbase ارتباط فاکتورهای رونویسی با LNC ها و microRNA ها بطور جداگانه
6- تعیین ژنهای هدف مربوط به microRNA های انتخاب شده با استفاده از نرم افزارهای آنلاین و تعیین ژنهای overlap بین microRNA ها
7- بررسی این ژن های هدف با استفاده از نرم افزار dbLGL
8- بررسی ژنهای مربوط به AML با GO یا KEGG
9- پیش بینی فاکتورهای رونویسی overlapping با microRNA هایی که ژنهای کاندید را هدف قرار می دهند، با نرم افزار Consite
10- رسم شبکه تنظیمی LNC ها با استفاده از نرم افزار Cytoscape

تاریخ های این برنامه: 20،22،24 شهریور
طول دوره: 3 جلسه (9ساعت)
ساعات برگزاری: طبق جدول زمان بندی ارائه شده
مدرس: دکتر الهام تفسیری
هزینه: 180 هزار تومان

برنامه3-3:
microRNA ها به عنوان بیومارکرهای تشخیصی در مایعات بدن
سرفصل ها:
1- آشنایی با microRNA ها
2- ویژگی microRNA ها به عنوان بیومارکرها
3- روش استخراج microRNA ها از پلاسما یا سرم
4- سنتز cDNA با استفاده از کیت های شرکت Exiqon
5- روش های Spike کردن به عنوان کنترل سنتز cDNA و Real Time PCR
6- طراحی پلیت Custom در سایت شرکت Exiqon

تاریخ های این برنامه: 21،22 شهریور
طول دوره: 2جلسه (6ساعت)
ساعات برگزاری: طبق جدول زمان بندی ارائه شده
مدرس: دکتر الهام تفسیری
هزینه: 180 هزار تومان

برنامه4-3:
ممیزی داخلی و مبانی کیفیت و اصول استقرار سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاههای پزشکی(2)

سرفصل ها:
1- اصول ایمنی زیستی و بایو ریسک در آزمایشگاه
2- مدیریت تجهیزات
3- اصول صحه گذاری در آزمون های تشخیص ژنتیکی

تاریخ این برنامه: 25 شهریور
طول دوره: 1 جلسه (6 ساعت)
ساعات برگزاری: طبق جدول زمان بندی ارائه شده
مدرس: آقای دکتر روزبه بشر – آقای دکتر ناظم الحسینی ( با همکاری مرکز تحقیقات انسانی نور دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله)
هزینه: 150 هزار تومان

برنامه5-3:
طراحی پرایمر و پروب در PCR و Real time PCR
سرفصل ها:
1- اصول اولیه طراحی پرایمر
2- طراحی پرایمر با استفاده از NCBI
3- طراحی پرایمر با استفاده از نرم افزار Primer 3
4- آشنایی با نرم افزار GeneRunner
5- نرم افزار AlleleID

تاریخ این برنامه: 26 شهریور
طول دوره: 2جلسه(4 ساعت)
ساعات برگزاری: طبق جدول زمان بندی ارائه شده
مدرس: دکتر الهام تفسیری
هزینه: 140 هزار تومان

توجه مهم:
هزینه کل این پکیج 790 هزار تومان می باشد. (یعنی 5 کارگاه)
کسانی که کل پکیج را ثبت نام کنند، با احتساب 20 درصد تخفیف بیشتر مبلغ 632 هزار تومان می پردازند.
........................................................................................................................

پکیج شماره 4
برنامه1-4:
طراحی پرایمر و مبانی PCR

تاریخ این برنامه: 27 شهریور
طول دوره: 1جلسه(4 ساعت)
ساعات برگزاری: طبق جدول زمان بندی ارائه شده
مدرس: دکتر اعظم بوالحسنی
هزینه: 120 هزار تومان
با همکاری: مرکز درمان جامع هموفیلی ایران

برنامه 2-4:
کلونینگ ژن 1

سرفصل ها:
1- مراحل هضم آنزیمی
2- استخراج DNA از ژل
3- لیگیشن یا الحاق

تاریخ این برنامه: 28 شهریور
طول دوره: 1جلسه(4 ساعت)
ساعات برگزاری: طبق جدول زمان بندی ارائه شده
مدرس: دکتر اعظم بوالحسنی
هزینه: 120 هزار تومان
با همکاری: مرکز درمان جامع هموفیلی ایران

برنامه 3-4:
کلونینگ ژن 2

سرفصل ها:
1- مراحل ساخت باکتری مستعد
2- ترنسفورماسیون
3- کشت باکتری
4- استخراج پلاسمید نوترکیب و تأیید آن

تاریخ این برنامه: 29 شهریور
طول دوره: 1جلسه(4 ساعت)
ساعات برگزاری: طبق جدول زمان بندی ارائه شده
مدرس: دکتر اعظم بوالحسنی
هزینه: 120 هزار تومان
با همکاری: مرکز درمان جامع هموفیلی ایران

برنامه4-4:
ممیزی داخلی و مبانی کیفیت و اصول استقرار سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاههای پزشکی(3)

سرفصل ها:
- آشنایی با الزامات استاندارد ISO17025
- اصول عدم قطعیت در آزمون
- اصول ممیزی داخلی بر اساس استاندارد ISO19011 در سیستم های مدیریت کیفیت

تاریخ این برنامه:31 شهریور
طول دوره: 1 جلسه (6 ساعت)
ساعات برگزاری: طبق جدول زمان بندی ارائه شده
مدرس: دکتر جابری – دکتر ادیبی – مهندس فرهاد ( با همکاری مرکز تحقیقات انسانی نور دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله)
هزینه: 150 هزار تومان

توجه مهم:
هزینه کل این پکیج 550 هزار تومان می باشد. (یعنی 4 کارگاه)
کسانی که کل پکیج را ثبت نام کنند، با احتساب 20 درصد تخفیف بیشتر مبلغ 440 هزار تومان می پردازند.
از ژن تا درمان (2) | ورود/ایجاد حساب کاربری [3] | 0 نظر ارسال شده است
ما در قبال نظرات پاسخگو نیستیم.
لینک های مرتبط
  [1] http://irmolmednet.ir/html/index.php?name=News&file=article&sid=290
  [2] http://irmolmednet.ir/html/index.php?name=News&catid=&topic=1
  [3] http://irmolmednet.ir/html/user.php