هشتمین دوره آنلاین برنامه کشوری " تربیت زیست پژوهشگر" [1]

نوشته شده توسط : Admin در تاریخ شنبه، ۲۸ فروردین ۱۴۰۰
News [2]
پس از برگزاری 7 دوره موفقیت آمیز " دوره های کشوری تربیت زیست پژوهشگر" توسط شبکه تحقیقات پزشکی مولکولی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، این بار بر آن هستیم تا در راستای اهداف و رسالت آموزشی خود، برنامه ای جامع، کامل، مقرون به صرفه و البته در قالب فرمت دانشگاهی جهت تمامی طیف ها ( اعم از دانشجویان، محققان و پژوهشگران) را ارائه نماییم.

پکیج شماره 1:
 برنامه 1-1: ژنتیک مولکولی (10 ساعت)
سرفصل دوره:
- آشنایی با سلول و مراحل تقسیم سلولی
- همانندسازی و تکثیر
- رونویسی
- ترجمه
- تنظیم بیان ژن

تاریخ اجرا: 1،3،5 خرداد
ساعت: در 2 نوبت صبح و عصر (مراجعه به جدول آموزشی ارائه شده)
نرم افزار مورد استفاده: اسکایپ
هزینه این برنامه: 180 هزار تومان

 برنامه 2-1: آشنایی با اصول کار کردن در آزمایشگاه مولکولی (8 ساعت)

سرفصل دوره:
- ایمنی زیستی
- آشنایی با دستگاهها
- حوزه تخلیص
- حوزه الکتروفورز
- اتاق کشت
- حوزه Real Time PCR
- وسایل و مواد مصرفی آزمایشگاه ژنتیک ملکولی

تاریخ اجرا: 2،4 خرداد
ساعت: در 2 نوبت صبح و عصر (مراجعه به جدول آموزشی ارائه شده)
نرم افزار مورد استفاده: اسکایپ
هزینه این برنامه: 160 هزار تومان

 برنامه 3-1: تکنیک های استخراج DNA از خون، بافت ، سلول و بلوک پارافینه (10 ساعت)

سرفصل دوره:
- آشنایی با DNA
- روشهای دستی استخراج با فنل کلروفرم از خون
- روش دستی نمک زدایی از خون
- روش استفاده از فیلتر برای بافت
- استخراج از بلوک پارافینه

تاریخ اجرا: 8،10،12 خرداد
ساعت: در 2 نوبت صبح و عصر (مراجعه به جدول آموزشی ارائه شده)
نرم افزار مورد استفاده: اسکایپ
هزینه این برنامه: 170 هزار تومان

 برنامه 4-1: تکنیک های استخراج RNA از خون، بافت ، سلول و بلوک پارافینه ( 10 ساعت)

سرفصل دوره:
- آشنایی با RNA
- روش دستی استخراج با ترایزول
- استفاده از کیت استخراج از خون
- استخراج از بافت یا سلول
- استخراج از بلوک پارافینه

تاریخ اجرا: 9،11،13 خرداد
ساعت: در 2 نوبت صبح و عصر (مراجعه به جدول آموزشی ارائه شده)
نرم افزار مورد استفاده: اسکایپ
هزینه این برنامه: 170 هزار تومان


 برنامه 5-1: الکتروفورز و انواع آن ( 10 ساعت)

سرفصل دوره:
- آشنایی با اصول الکتروفورز
- انواع الکتروفورز
PAGE-
SDS_PAGE-
SSCP-
Capillary Electrophoresis-

تاریخ اجرا: 15،17،19 خرداد
ساعت: در 2 نوبت صبح و عصر (مراجعه به جدول آموزشی ارائه شده)
نرم افزار مورد استفاده: اسکایپ
هزینه این برنامه: 180 هزار تومان


 برنامه 6-1: اصول و مبانی طراحی پرایمر برای PCR ) 10 ساعت)

سرفصل دوره:
- مشخصات پرایمر
- طراحی پرایمر با NCBI
- طراحی پرایمر با نرم افزار Generunner
- آشنایی با Prism3
- آشنایی با Allele ID
- آشنایی با Oligo7

تاریخ اجرا: 16،18،20 خرداد
ساعت: در 2 نوبت صبح و عصر (مراجعه به جدول آموزشی ارائه شده)
نرم افزار مورد استفاده: اسکایپ
هزینه این برنامه: 180 هزار تومان

توجه: هزینه کل این پکیج 1/040/000 هزار تومان است.
 کسانی که کل پکیج را ثبت نام کنند، با احتساب 30 درصد تخفیف بیشتر مبلغ 728 هزار تومان می پردازند.
 کسانی که در دوره های آنلاین سال گذشته شبکه پزشکی مولکولی شرکت نموده اند، با احتساب 50 درصد تخفیف بیشتر مبلغ 520 هزار تومان پرداخت می نمایند.
 هر 6 برنامه این پکیج دارای گواهی جداگانه خواهد بود ، که با مهر و امضا و لوگوی وزارت بهداشت و شبکه پزشکی مولکولی ایران صادر می گردد.
 تمامی فیلم ها ضبط و در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد.
 این دوره و عنوان های آن در انحصار شبکه پزشکی مولکولی وزارت بهداشت می باشد.
لذا، هرگونه سوء استفاده از فیلم ها و اسلایدهای این دوره، پیگرد قانونی دارد.
.............................................................................................................................................


پکیج شماره 2:

 برنامه 1-2: مبانی PCR و انواع آن (8 ساعت)

سرفصل دوره:
اصول PCR
Conventional PCR
Nested-PCR
Touch down PCR
RFLP
Colony PCR
ARMs

تاریخ اجرا: 22،24 خرداد
ساعت: در 2 نوبت صبح و عصر (مراجعه به جدول آموزشی ارائه شده)
نرم افزار مورد استفاده: اسکایپ
هزینه این برنامه: 160 هزار تومان


 برنامه 2-2: PCR نیمه کمی و Real Time PCR بیان ژن ) 10 ساعت)
سرفصل دوره:
سنتز cDNA
RT-PCR
اصول و مبانی Real Time PCR
بررسی میزان بیان ژن
آنالیز نتایج
تاریخ اجرا: 23،25،27 خرداد
ساعت: در 2 نوبت صبح و عصر (مراجعه به جدول آموزشی ارائه شده)
نرم افزار مورد استفاده: اسکایپ
هزینه این برنامه: 200 هزار تومان

 برنامه 3-2: تیتراسیون و کپی نامبر یک ژن (8 ساعت)

سرفصل دوره:
تعریف MOI
آشنایی با IC50
تعیین تیتر ویروسی
تعیین کپی نامبر با Real Time PCR

تاریخ اجرا: 29،31 خرداد
ساعت: در 2 نوبت صبح و عصر (مراجعه به جدول آموزشی ارائه شده)
نرم افزار مورد استفاده: اسکایپ
هزینه این برنامه: 160 هزار تومان

 برنامه 4-2: SNP و بررسی آن با Real Time PCR (8 ساعت)

سرفصل دوره:
آشنایی با SNP
پایگاههای اطلاعاتی در مورد SNP
طراحی پرایمر برای SNP
بررسی SNP با Real Time PCR

تاریخ اجرا: 30 خرداد و 1 تیر
ساعت: در 2 نوبت صبح و عصر (مراجعه به جدول آموزشی ارائه شده)
نرم افزار مورد استفاده: اسکایپ
هزینه این برنامه: 160 هزار تومان

توجه: هزینه کل این پکیج 680 هزار تومان است.
 کسانی که کل پکیج را ثبت نام کنند، با احتساب 30 درصد تخفیف بیشتر مبلغ 476 هزار تومان می پردازند.
 کسانی که در دوره های آنلاین سال گذشته شبکه پزشکی مولکولی شرکت نموده اند، با احتساب 50 درصد تخفیف بیشتر مبلغ 340 هزار تومان پرداخت می نمایند.
 هر 4 برنامه این پکیج دارای گواهی جداگانه خواهد بود، که با مهر و امضا و لوگوی وزارت بهداشت و شبکه پزشکی مولکولی ایران صادر می گردد.
 تمامی فیلم ها ضبط و در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد.
 این دوره و عنوان های آن در انحصار شبکه پزشکی مولکولی وزارت بهداشت می باشد.
لذا، هرگونه سوء استفاده از فیلم ها و اسلایدهای این دوره، پیگرد قانونی دارد..............................................................................................................................................

پکیج شماره 3:

 برنامه 1-3: مهندسی ژنتیک و کلونینگ ( 12 ساعت)

سر فصل دوره:
- مروری بر مهندسی ژنتیک
- آشنایی با انزیم های برش
- اصول کلونینگ
- انواع وکتورهای بیان

تاریخ اجرا: 5،7،9 تیر
ساعت: در 2 نوبت صبح و عصر (مراجعه به جدول آموزشی ارائه شده)
نرم افزار مورد استفاده: اسکایپ
هزینه این برنامه: 200 هزار تومان


 برنامه 2-3: کشت باکتری و ترانسفوماسیون (8 ساعت)

سرفصل دوره:
- آشنایی با انواع باکتری های کشت پلاسمید
- محیط های کشت باکتری
- آنتی بیوتیک های باکتریایی
- مستعد نمودن باکتری
- ترانسفورم کردن

تاریخ اجرا: 6،8 تیر
ساعت: در 2 نوبت صبح و عصر (مراجعه به جدول آموزشی ارائه شده)
نرم افزار مورد استفاده: اسکایپ
هزینه این برنامه: 160 هزار تومان


 برنامه 3-3: کشت سلول مقدماتی (8 ساعت)

سرفصل دوره:
- آشنایی با اصول کار در اتاق کشت
- ایمنی زیستی
- وسایل اتاق کشت
- انواع رده های سلولی
- دفریز کردن
- پاساژ سلول
- فریز سلول

تاریخ اجرا: 12،14 تیر
ساعت: در 2 نوبت صبح و عصر (مراجعه به جدول آموزشی ارائه شده)
نرم افزار مورد استفاده: اسکایپ
هزینه این برنامه: 160 هزار تومان


 برنامه 4-3: کشت سلول پیشرفته (10 ساعت)

سرفصل دوره:
شمارش سلول
MTT
سنجش اپوپتوز
FACS
فلوسلیتومتری

تاریخ اجرا: 13،15،17 تیر
ساعت: در 2 نوبت صبح و عصر (مراجعه به جدول آموزشی ارائه شده)
نرم افزار مورد استفاده: اسکایپ
هزینه این برنامه: 200 هزار تومان

توجه: هزینه کل این پکیج 720 هزار تومان است.
 کسانی که کل پکیج را ثبت نام کنند، با احتساب 30 درصد تخفیف بیشتر مبلغ 504 هزار تومان می پردازند.
 کسانی که در دوره های آنلاین سال گذشته شبکه پزشکی مولکولی شرکت نموده اند، با احتساب 50 درصد تخفیف بیشتر مبلغ 360 هزار تومان پرداخت می نمایند.
 هر 4 برنامه این پکیج دارای گواهی جداگانه خواهد بود، که با مهر و امضا و لوگوی وزارت بهداشت و شبکه پزشکی مولکولی ایران صادر می گردد.
 تمامی فیلم ها ضبط و در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد.
 این دوره و عنوان های آن در انحصار شبکه پزشکی مولکولی وزارت بهداشت می باشد.
لذا، هرگونه سوء استفاده از فیلم ها و اسلایدهای این دوره، پیگرد قانونی دارد.

.................................................................................................................................

پکیج شماره 4:
 برنامه 1-4: microRNA ها و siRNA ها (12 ساعت)

سرفصل دوره:
- آشنایی با RNA های غیر کد کننده
- طراحی پرایمر RT برای میکروار ان ای ها
- طراحی پرایمر و پروب
- پایگاههای اطلاعاتی پیش بینی ژنهای هدف
- طراحی siRNA

تاریخ اجرا: 19،21،23 تیر
ساعت: در 2 نوبت صبح و عصر (مراجعه به جدول آموزشی ارائه شده)
نرم افزار مورد استفاده: اسکایپ
هزینه این برنامه: 200 هزار تومان

 برنامه 2-4: CircRNA ها و LNC ها ) 10 ساعت)

سرفصل دوره:
- آشنایی با مکانیسم و عملکرد CircRNA ها
- پایگاههای اطلاعاتی CircRNA ها
- ارتباط CircRNAها با microRNA ها
- آشنایی با مکانیسم و عملکرد LNC
- ارتباط LNC ها با microRNA ها
- ارتباط LNC ها با فاکتورهای رونویسی

تاریخ اجرا: 20،22،24 تیر
ساعت: در 2 نوبت صبح و عصر (مراجعه به جدول آموزشی ارائه شده)
نرم افزار مورد استفاده: اسکایپ
هزینه این برنامه: 180 هزار تومان

 برنامه 3-4: ویرایش ژنی با سیستم کریسپر برای Knock out ( 8 ساعت)

سرفصل دوره:
- آشنایی با سیستمهای ویرایش ژنی
- طراحی sgRNA
- تکنیک های FACS
- انتخاب انتی بیوتیکی
RNA Editing
Single cell colony

تاریخ اجرا: 26،28 تیر
ساعت: در 2 نوبت صبح و عصر (مراجعه به جدول آموزشی ارائه شده)
نرم افزار مورد استفاده: اسکایپ
هزینه این برنامه: 160 هزار تومان

 برنامه 4-4: ویرایش ژنی با سیستم کریسپر برای Knock in (8 ساعت)

سرفصل دوره:
- انواع وکتورها
- طراحی وکتور دهنده
- سیستم دبل gRNA
- روش های انتخاب سلول

تاریخ اجرا: 27،29 تیر
ساعت: در 2 نوبت صبح و عصر (مراجعه به جدول آموزشی ارائه شده)
نرم افزار مورد استفاده: اسکایپ
هزینه این برنامه: 160 هزار تومان

 برنامه 5-4: سلول های بنیادی ( 8 ساعت)

سرفصل دوره:
آشنایی با سلول های بنیادی و ویژگی های انها
نوشتن طرح پژوهشی در مورد سلول های بنیادی
مارکرهای سطحی
سلولهای بنیادی سرطانی
تکنیک های ازمایشگاهی مربوط به انها

تاریخ اجرا: 2،4 مرداد
ساعت: در 2 نوبت صبح و عصر (مراجعه به جدول آموزشی ارائه شده)
نرم افزار مورد استفاده: اسکایپ
هزینه این برنامه: 160 هزار تومان

 برنامه 6-4: ژن درمانی با AAV( 8 ساعت)

سرفصل دوره:
آشنایی با اصول و مبانی ژن درمانی
انواع ویروسهای مناسب برای ژن درمانی
AAV
پروسه و تکنیک ترانسداکشن
ساخت پارتیکل ویروسی

تاریخ اجرا: 3،5 مرداد
ساعت: در 2 نوبت صبح و عصر (مراجعه به جدول آموزشی ارائه شده)
نرم افزار مورد استفاده: اسکایپ
هزینه این برنامه: 160 هزار تومان

توجه: هزینه کل این پکیج 1/020/000 هزار تومان است.
 کسانی که کل پکیج را ثبت نام کنند، با احتساب 30 درصد تخفیف بیشتر مبلغ 714 هزار تومان می پردازند.
 کسانی که در دوره های آنلاین سال گذشته شبکه پزشکی مولکولی شرکت نموده اند، با احتساب 50 درصد تخفیف بیشتر مبلغ 510 هزار تومان پرداخت می نمایند.
 هر 6 برنامه این پکیج دارای گواهی جداگانه خواهد بود ، که با مهر و امضا و لوگوی وزارت بهداشت و شبکه پزشکی مولکولی ایران صادر می گردد.
 تمامی فیلم ها ضبط و در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد.
 این دوره و عنوان های آن در انحصار شبکه پزشکی مولکولی وزارت بهداشت می باشد.


توجه : - بزرگترین و معتبرترین دوره های آنلاین حال حاضر کشور
- دریافت گواهینامه های تکنیک آموزی معتبر(مورد تایید وزارت بهداشت)
- برگزاری دوره با اسکایپ
هشتمین دوره آنلاین برنامه کشوری " تربیت زیست پژوهشگر" | ورود/ایجاد حساب کاربری [3] | 0 نظر ارسال شده است
ما در قبال نظرات پاسخگو نیستیم.
لینک های مرتبط
  [1] http://irmolmednet.ir/html/index.php?name=News&file=article&sid=289
  [2] http://irmolmednet.ir/html/index.php?name=News&catid=&topic=1
  [3] http://irmolmednet.ir/html/user.php