کارگاه آشنایی با اصول کشت و روشهای سلولی [1]

نوشته شده توسط : Admin در تاریخ یكشنبه، ۰۱ تیر ۱۳۹۹
News [2]
کارگاه آشنایی با اصول کشت و روشهای سلولی
“ رایگان – غیر حضوری “

سر فصلهای کارگاه:
1.آشنایی با اصول اولیه کشت سلول
2. دفریز کردن و کشت سلول
3. فریز کردن سلول برای انواع ترانسفکشن
4. سید کردن سلول برای انواع ترانسفکشن
5. ترانسفکشن شیمیایی با استفاده از لیپوفکتامین و کلسیم فسفات
6. سنجش های بقا سلولی MTT
7. سنجش های تکثیر سلولی
8. سنجش های مرگ سلولی
9. سنجش های سایتوتوکسیسیتی

برگزار کننده:
شبکه پزشکی مولکولی وزارت بهداشت

زمان برگزاری کارگاه :
7 الی 10 تیر 1399

تلفن تماس:
64112445 -021

ظرفیت : 20 نفرکارگاه آشنایی با اصول کشت و روشهای سلولی | ورود/ایجاد حساب کاربری [3] | 0 نظر ارسال شده است
ما در قبال نظرات پاسخگو نیستیم.
لینک های مرتبط
  [1] http://irmolmednet.ir/html/index.php?name=News&file=article&sid=283
  [2] http://irmolmednet.ir/html/index.php?name=News&catid=&topic=1
  [3] http://irmolmednet.ir/html/user.php